Demografi-oppgave-B-bilde.svg

Kva skal de gjere?

  1. Klassen ser på tabell 2, figur 1 og les tekst 2 saman. Les orda i kursiv skrift nøye. Kva trur du dei tyder?
  2. Etterpå les du teksten åleine eller i små grupper. Skriv ned andre ord du synest er vanskelege å forstå.  
  3. Klassen skriv orda inn i ordbanken saman. Snakk om kva dei tyder. Du finn lenke til fila med ordbanken etter spørsmål 4.
  4. Omsett orda til morsmålet ditt. Bruk ordbanken og andre hjelpemiddel for å omsette. Hjelpemiddel du kan bruke er for eksempel Nynorskordboka (ordbokene.no) eller Store norske leksikon (snl.no).

Figur 1. Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

Familie og flukt var lenge dei vanlegaste innvandringsgrunnane. Så auka antal arbeidsinnvandrarar frå 2004. I 2016 blei familie og flukt dei viktigaste grunnane til innvandring igjen. Grunnen til dette var flyktningstraumen til Europa hausten 2015. Frå 2017 til 2021 var arbeid og familie dei viktigaste grunnane til innvandring. Ein annan innvandringsgrunn er utdanning.

Polakkar er den største innvandrargruppa i Noreg. Det kom til saman nesten 17 100 arbeidsinnvandrarar i 2021, og 5 700 av dei var frå Polen.

I 2021 kom det til saman 4 346 menneske til Noreg på grunn av flukt. Flest, 1 770, kom frå Syria.

Kjelde: Dette er Norge 2021 og statistikkbanktabell 07113, Statistisk sentralbyrå