Geometrisk bilde med hvit halvsirkel øverst og svart spiss nederst, illustrasjon

De kan også lære ord som ofte blir brukte om temaa i oppgåvene A–D, ved å jobbe i ordbanken og med korte tekstar om temaa. Dei orda vi har valt ut til ordbanken, er merka med kursiv.

Du lurer kanskje no på kva ordet demografi tyder? Les meir om dette her:

Demografi er læra om menneska som bur i eit område, for eksempel i Noreg. Eksempel på kva demografi handlar om er:

  • kor mange som blir fødd
  • kor mange som døyr
  • kor mange som flyttar inn til og ut av Noreg
  • korleis befolkninga er etter alder
  • kor folk bur (bustad)

Innvandring er det same som kor mange som flyttar inn til Noreg.

Vi skal no se meir på tal for innvandringa til Noreg, og då blant anna på kor mange som flyttar inn, kva land dei kjem frå, og kvifor dei flyttar inn til Noreg.