Geometrisk bilde med hvit halvsirkel øverst og svart spiss nederst, illustrasjon
  1. Kor mykje har folketalet i Noreg auka med sidan 1950?
  2. Kva for fem land er det flest innvandrarar frå i Noreg per 1.1.2023?
  3. Kva for innvandringsgrunnar finn de i tala?
  4. I kva år trur Statistisk sentralbyrå at det vil vere fleire eldre enn barn i Noreg?