Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon
  1. Kva for andre klimagassar enn CO2 er med i figuren under? 
    Figur 2. Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren. 1994-2022. CO₂-ekvivalenter

  2. Kva er CO2-ekvivalentar? Finn forklaringa på Fakta om miljø. Snakk med sidemannen om forklaringa. Var ho lett å forstå eller ikkje? Grunngje svaret ditt.
  3. Kva for klimagassar har vi?