Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

Reflekter over dette: 

  • Kva var mest interessant av det de lærte?
  • Kva var lett? Var noko eventuelt for vanskeleg?
  • Kva synest de at de har lært når de ser på læringsmåla igjen no?

Læringsmåla

De har nå lært om: 

  • sentrale omgrep om klimagassutslepp og fakta om utsleppa til Noreg og andre utvalde land
  • norske mål for reduksjon av klimagassutslepp og internasjonale forpliktingar
  • offisiell statistikk for norske klimagassutslepp frå ssb.no og frå miljøstatus.no