Artikler om anmeldte lovbrudd og ofre

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Økningen i anmeldte lovbrudd fortsetter i 2023 Artikkel 31. mai

  Til sammen 328 000 lovbrudd er anmeldt til politiet og påtalemyndigheten i løpet av 2023. Det er 7,7 prosent flere enn året før, og omfanget er nå tilbake på nivået i 2018. En stor del av økningen skyldes flere anmeldelser fra foretak.

 2. Innvandrere oftere utsatt for vold og bedrageri Analyse 1. februar

  Innvandrere og deres norskfødte barn er samlet sett oftere registrert som ofre for anmeldt kriminalitet enn befolkningen ellers. Overrepresentasjonen varierer imidlertid mye, og gjelder heller ikke for alle typer av lovbrudd og landbakgrunn.

2023

 1. Flere anmeldte tyverier og bedragerier Artikkel 30. mai

  De 304 600 lovbruddene som er anmeldt i 2022 er 9 prosent flere enn i året før, men fortsatt færre enn alle år før koronapandemien.

2022

 1. Anmeldte seksuallovbrudd i endring? Analyse 8. desember

  I dag blir det anmeldt mer enn dobbelt så mange seksuallovbrudd som på begynnelsen av 2000-tallet, og mye av denne økningen skjedde etter 2014. Hvilke seksuallovbrudd kommer inn i rettssystemet, og hvorfor varierer antallet så mye i årene etter 2014? Ved bruk av utvalgte SSB kriminalstatistikker og datagrunnlag, skal vi her gi noen nærmere beskrivelser av de seksuallovbruddene som har kommet inn i rettssystemet.

 2. Fortsatt nedgang i tyverier og narkotikalovbrudd Artikkel 30. juni

  I løpet av 2021 registrerte politiet og påtalemyndigheten totalt 278 800 lovbrudd, som er drøyt 7 prosent færre enn året før. Mens nedgangen gjelder for de fleste lovbruddsgrupper, er den klart størst for narkotikalovbrudd, som reduseres med en tredel.

2021

 1. Færre tyverier i pandemiåret 2020 Artikkel 16. juni

  Politiet og påtalemyndigheten registrerte 300 600 lovbrudd i løpet av 2020, 3 prosent færre enn året før. Nedgangen drives i hovedsak av færre tyverier, men samfunnsendringene som fulgte av covid-19-pandemien påvirket også befolkningens utsatthet og anmeldelsene av andre typer lovbrudd.