Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 90 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Fagskoler

  Publisert:

  Norskfødte med innvandrerforeldre 446 60,1 39,9 33,2 66,8 Den øvrige befolkningen 18 700 56,1 43,9 49,8 50,2 Gjennomføring og status 5 Norskfødte med innvandrerforeldre 106 42,5 57,5 28,3 71,7 Den øvrige befolkningen 5 551 50,8 49,2 47,3 52,7 Varighet og fagfelt for

  Statistikk
 • Registrerte jegere

  Publisert:

  år og eldre som betalte jegeravgift Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning Kvinnelige jegere i prosent av kvinneliglig befolkning 2020-2021 2020-2021 Hele landet 7,9 0,8 Viken 6,8 0,6 Oslo 3,7

  Statistikk
 • Studenter i universitets- og høgskoleutdanning

  Publisert:

  Norskfødte med innvandrerforeldre Den øvrige befolkningen Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner I alt, 19-34 Norskfødte med innvandrerforeldre Den øvrige befolkningen Menn 3-årige studier, bachelor 56 140 11,7 5,7 82,7 Av dette Førskole

  Statistikk
 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  Publisert:

  nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27 Hele befolkningen 2 493 510 75,5 -20 995 -1,0 Befolkningen eksklusive innvandrere 2 057 978 78,1 -16 590 -0,7 Innvandrere i alt 435 532 65,4 -4

  Statistikk
 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  Publisert:

  , kjønn og todelt landgruppe 2020 Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt Gruppe 1 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år Absolutte tall Hele befolkningen 2 493 510 214 803 873 270 892 560 512 877 Befolkningen eksklusive innvandrere 2

  Statistikk
 • Fødte

  Publisert:

  .: 40 81 13 35 Ane Margrete Tømmerås E-post: ane.tommeras@ssb.no tlf.: 40 81 13 15 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Døde

  Publisert:

  .: 21 09 46 42 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

  Publisert:

  ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)1 Hele befolkningen Hele befolkningen eksklusive personer i studenthusholdninger Ginikoeffisient høyeste og laveste 20 prosent i befolkningen. Formuesrekneskap for hushald Formuesrekneskap for hushald1 2 2019 2018 - 2019 Gjennomsnitt for dei med beløp (kroner) Hushald med beløp (prosent

  Statistikk
 • Døde

  Publisert:

  helsetilstanden i befolkningen.

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  . Innvandrere Statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene. Tallene er per 1. januar hvert år.

  Statistikk
 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Publisert:

  Indikatorer for kjønnslikestilling, grunnlagstall for hele landetPublisert 4. mars 2021 2019 1På grunn kommunesammenslåingen 01.01.2020 er ikke valgresultatene oppdatert med tall fra kommune- og fyl

  Statistikk
 • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  Publisert:

  . oktober1 2020 Elever, lærlinger og lærekandidater Befolkningen i alt Innvandrere og

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  Befolkning og endringar siste årPublisert 23. februar 2021 2020 Befolkning ved starten av året 5 367 580 Folkevekst 23 789 Befolkning ved slutten av året 5 391 369 Fødselsoverskot 12 368 Fødde 52 979

  Statistikk
 • Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

  Publisert:

  (prosent) 1Inkl. ikke- bosatte 2Tyrkia er inkludert. Registrerte helt arbeidsledige i alt 108 987 3,9 Befolkningen eksklusive innvandrere1 63 149 2,7 Alle

  Statistikk