Samboere

Oppdatert: 3. mai 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel av befolkningen 45-49 år som er samboere
Andel av befolkningen 45-49 år som er samboere
2020-2022
22
%
Andel samboere i ulike aldersgrupper. Prosent
Andel samboere i ulike aldersgrupper. Prosent
1993-19952002-20042011-20132020-2022
20-24 år25282521
25-29 år35413942
30-34 år24333640
35-39 år15252929
40-44 år10172226
45-49 år8142122
50-54 år6121519
55-59 år481017
60-69 år35710
70-79 år1245
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Andel samboere, gifte og ikke i samliv. Prosent. Menn og kvinner
  Andel samboere, gifte og ikke i samliv. Prosent. Menn og kvinner
  Samlivsform, kjønn, alder200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
  Samboere
  Menn
  16-19 år221111331112231112311
  20-24 år271918252324212419182118222015171621151916
  25-29 år374043373940372933413140363734333834333843
  30-34 år333731293137302828363437344138423841414144
  35-39 år272627252426282631282931333629292831323327
  40-44 år152217241923192322192024222025242526282826
  45-49 år141814181716202117212420162122222423272624
  50-54 år11141591210111516131619171816191420231920
  55-59 år107128111011911121412171521221617132019
  60-69 år7567778576899111071312121111
  70-79 år236234424467574566687
  Kvinner
  16-19 år447847546421532342332
  20-24 år353532363837363032343229302430283024292323
  25-29 år394840454139443951413445494337413944434946
  30-34 år313335322830343233383338344033333039363544
  35-39 år222227222425242625292827312430272326262628
  40-44 år161517191918202020261925202125211726262421
  45-49 år121413131416212017211820202122201821201919
  50-54 år11998121091511121416132213171822201716
  55-59 år675848871179910910142111151519
  60-69 år52334654755947799109711
  70-79 år122323223331222344244
  Gifte
  Menn
  16-19 år..1......1..00000000000001
  20-24 år442321132225121022021
  25-29 år1418161615161119211216121718171488975
  30-34 år373637364544414345283034373232303329292621
  35-39 år484944534951495049524746484447505046414449
  40-44 år615460565856525563656351555953545350475350
  45-49 år706764606465555657585756615655556158545253
  50-54 år696770717168696666696758625955535658505650
  55-59 år777572747370757375706871636460596260625555
  60-69 år767979757571777772767475717170736571656769
  70-79 år757972777871778074787476767375768170727874
  Kvinner
  16-19 år010110..10000000100000
  20-24 år584675757646334231223
  25-29 år292426232730232721212820281519181613161612
  30-34 år504346414847494252404243453842444541393833
  35-39 år565856565854565457575056535353555553525148
  40-44 år636461596059616259526655575753495857534949
  45-49 år696358636162615655536161565953595356565760
  50-54 år697066646470676060666158575560555955526160
  55-59 år757462696770696161686471616264615253555549
  60-69 år606470676461686569716562686267646261596257
  70-79 år515342504749535647465559545451565959555657
  Ikke i samliv
  Menn
  16-19 år989799999998979899999998989799999998979998
  20-24 år768072757529777379807777777984838277857984
  25-29 år484241474645525245465347474548535558585552
  30-34 år292732352420292827363629292730283029303335
  35-39 år252529222724232421192423202125222123262324
  40-44 år232423202321292315161724232122222123251824
  45-49 år171623222019252327212023232323231520192224
  50-54 år191815201722202019171723212329292922272530
  55-59 år141716181620141814181717212120202324252526
  60-69 år181615181922151821181816191820202220222221
  70-79 år231822211925191822182117191921191325221419
  Kvinner
  16-19 år969593919693959594969899959798979698979798
  20-24 år635864585558576562616566677366706675697674
  25-29 år332934323231333428383936234244424443413542
  30-34 år202419272424162615212620212324242520252823
  35-39 år222017221722202018152218172317172221212324
  40-44 år192121222123201821221620232123302517212730
  45-49 år192329252523182428272019242025213022242420
  50-54 år202124282420232529222527302427292323282325
  55-59 år192033232923243228262720282826252836303132
  60-69 år353426303233263124242929283126272927323132
  70-79 år484657475148454251514340444447413837433938
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, 16-79 år, fordelt på kjønn og aldersgrupper.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 4. juni 2021.

Person

Utvalget som statistikken baserer seg på er trukket blant alle personer 16-79 år som ifølge Det sentrale folkeregister var bosatt i Norge per 1. januar. Hvem som skal regnes som bosatt i Norge og hvor de skal ha adresse, går frem av Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 (med seinere endringer) og forskrifter til denne fra 1994.

Par

Som et par regnes to personer som bor i samme bolig og er gift med hverandre, er registrerte partnere eller er samboere, dvs. er i samliv uten å ha inngått ekteskap eller registrert partnerskap.

Ikke relevant

Navn: Samboere
Emne: Befolkning

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Landet.

Hvert 3. år.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken som er utvalgsbasert gir samlivsstatus basert på faktisk adresse for kvinner og menn i alderen 16-79 år i form av andeler samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper. Statistikken gir en tidsserie tilbake til 1977, og har siden 1993 vært utarbeidet med tall for hvert år.

Statistikken har et vidt spekter av brukere og anvendelsesområder, som forskningsmiljøer innen demografi og levekår, offentlig forvaltning, massemedia og privatpersoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er ett av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukere.

Denne statistikken er basert på intervjudata, og om en person blir definert som samboer eller ikke avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv. I SSB sin registerbaserte familie- og husholdningsstatistikk må man være registrert i folkeregistret på samme adresse for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted gi noe færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted. Se SSBs husholdningsstatistikk.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §10.

Ikke relevant

Statistikken omfatter et utvalg av den norske befolkning i alderen 16-79 år.

Kildene er Statistisk sentralbyrås Reiseundersøkelse og folkeregisteropplysninger. Tidligere kilder har vært Fruktbarhetsundersøkelsen i 1977, Familie- og yrkesundersøkelsen i 1988 og Omnibusundersøkelser 1993-2004. Spørsmålsstillingen har vært den samme i undersøkelsene, og vi antar at det ikke har ført til brudd i tidsseriene.

Fra og med 2005 er undersøkelsen basert på et representativt årlig utvalg på 8 000 norske personer i alderen 16 - 79 år.

Utvalgstrekkingen skjer i henhold til SSBs standard utvalgsplan.

Datainnsamlingen foregår i all hovedsak ved telefonintervju.

Det benyttes PC under intervjuet. Intervjueren leser spørsmålene fra skjermen og registrerer svarene direkte. Slik reduseres blant annet mulighetene for å stille feil spørsmål til intervjuobjektet. Svarene lar seg dessuten lettere kontrollere i form av ferdig programmerte grenser for gyldige svar.

Andelen samboere i en aldersgruppe er beregnet ved å se på hvor mange i aldersgruppen som har svart at de er samboere i forhold alle som har svart på spørsmålene om samlivsstatus i denne aldersgruppen. Andelen som er gifte/ikke i samliv er regnet ut på tilsvarende måte.

Totalt antall samboere er anslått ved å multiplisere den beregnede andelen som er samboere i en aldersgruppe med middelfolkemengden i den samme aldersgruppen.

Ikke relevant
Ikke relevant

Fra 2005 har dataene blitt hentet fra SSBs Reiseundersøkelse. Tidligere kilder har vært Fruktbarhetsundersøkelsen i 1977, Familie-og yrkesundersøkelsen i 1988 og Omnibusundersøkelser 1993-2004. Spørsmålsstillingen er den samme, og man antar at bruk av data fra ulike undersøkelser ikke har medført brudd i tidsseriene.

Målefeil, (intervjuobjektet gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i forbindelse med koding av avgitte svar), er forsøkt unngått ved oppbygging av et kontrollsystem. En kan likevel ikke garantere at alle feil oppdages. Omfanget av innsamlings- og bearbeidingsfeil er ukjent.

Enhetsfrafallet har økt noe over tid er nå på drøyt 40 prosent. Produksjonsmetoden er slik at vi ikke har noen grunn til å tro at det foreligger systematiske skjevheter pga. frafallet i resultatet. Det partielle frafallet, det vil si at intervjuobjektet har unnlatt å svare på minst ett av spørsmålene i undersøkelsen, er minimalt.

Resultatene fra undersøkelsen bygger kun på svar fra de personer som gav oppgave (nettoutvalget). Frafallet skyldes hovedsakelig at intervjuobjektet nektet å svare eller ikke var å treffe. Vi kjenner ikke til hvilke grunner de som ikke var å treffe hadde for ikke å delta.

Fordi resultatene bygger på opplysninger fra et utvalg av den befolkningen som undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor denne utvalgsvariansen kan ventes å bli.

Et hyppig mål på usikkerheten i resultatet for en variabel, er standardavviket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og av fordelingen til den aktuelle variabelen i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget.

Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. For et utvalg som er trukket etter Statistisk sentralbyrås utvalgsplan, vil usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42