Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 318 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Frafallsanalyse av Levekårsundersøkelsen 2008

  Publisert:

  Notater 2009/62 Frafallsanalyse av Levekårsundersøkelsen 2008 Publisert: 14. desember 2009 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Frafallsanalyse av Levekårsunde

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : pensjoner : grunn- og hjelpestønader : 2005-2008

  Publisert:

  Notater 2009/57 Dokumentasjonsrapport : pensjoner : grunn- og hjelpestønader : 2005-2008 FD-trygd Publisert: 28. oktober 2009 FD-Trygd er en forløpsdatabase som er under Statistisk sentralbyrå. De vik

  Publikasjon
 • Unge uføres levekår

  Publisert:

  Rapporter 2009/35 Unge uføres levekår Publisert: 28. september 2009 I denne rapporten sammenligner vi forskjeller i ulike levekårsforhold for personer som fikk varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - tverrsnittsundersøkelsen

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2009/40 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - tverrsnittsundersøkelsen Publisert: 26. juni 2009 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publ

  Publikasjon
 • Familievernet - brukere og innhold i tjenesten, 2002 og 2007

  Publisert:

  Rapporter 2009/21 Familievernet - brukere og innhold i tjenesten, 2002 og 2007 Publisert: 9. juni 2009 Dette er første analyse som Statistisk sentralbyrå har gjort i tilknytning til den offisielle fam

  Publikasjon
 • Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

  Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007)

  Publisert:

  Notater 2009/29 Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007) Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

  Publikasjon
 • Sosial arv

  Utdanning, yrke og materielle kår

  Publisert:

  Rapporter 2009/16 Utdanning, yrke og materielle kår Sosial arv Publisert: 28. april 2009 I denne rapporten er ulike forhold når det gjelder mulig overføring av holdninger og atferd – såkalt sosial arv

  Publikasjon
 • Levekår i landbruket 1995-2004

  Livsformer og rammebetingelser i endring

  Publisert:

  Statistiske analyser 108 Livsformer og rammebetingelser i endring Levekår i landbruket 1995-2004 Publisert: 15. april 2009 Livsformer og rammebetingelser i endring Denne publikasjonen inneholder artik

  Publikasjon
 • Kartlegging av seksuell identitet i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse

  Dokumentasjon av bakgrunn og utvikling av spørsmål

  Publisert:

  Notater 2009/22 Dokumentasjon av bakgrunn og utvikling av spørsmål Kartlegging av seksuell identitet i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse Publisert: 1. april 2009 Denne publikasjonen er kun

  Publikasjon
 • Konkretiseringar av kvalitetskjenneteikn innan sektoren for pleie- og omsorgstenester

  Publisert:

  Notater 2009/03 Konkretiseringar av kvalitetskjenneteikn innan sektoren for pleie- og omsorgstenester Publisert: 22. januar 2009 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen

  Publikasjon
 • Living conditions of youth of immigrant origin

  Young people who have grown up in Norway with parents from Pakistan, Turkey or Vietnam

  Publisert:

  Rapporter 2008/51 Living conditions of youth of immigrant origin Young people who have grown up in Norway with parents from Pakistan, Turkey or Vietnam Publisert: 4. desember 2008 This report is based

  Publikasjon
 • Levekårsundersøking blant personar med nedsett funksjonsevne 2007

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2008/65 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøking blant personar med nedsett funksjonsevne 2007 Publisert: 1. desember 2008 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjon

  Publikasjon
 • Rapportering fra krisesentrene 2007

  Publisert:

  Rapporter 2008/34 Rapportering fra krisesentrene 2007 Publisert: 5. september 2008 I denne rapporten presenteres statistikk over personer som har overnattet på krisesentrene (beboere) og personer som

  Publikasjon
 • EU-SILC (Norge) som kilde til å avgrense gruppen av personer med nedsatt funksjonsevne

  Publisert:

  Notater 2008/39 EU-SILC (Norge) som kilde til å avgrense gruppen av personer med nedsatt funksjonsevne Publisert: 18. juli 2008 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen T

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelse i Groruddalen 2008

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2008/38 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelse i Groruddalen 2008 Publisert: 18. juli 2008 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Levekårsundersøkels

  Publikasjon