Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 328 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Økonomisk sosialhjelp

  Dokumentasjon

  Publisert:

  Notater 2013/35 Dokumentasjon Økonomisk sosialhjelp Publisert: 13. august 2013 Hovedformålet med notatet er å dokumentere arbeidsprosesser knyttet til statistikken Økonomisk sosialhjelp, og vise til v

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012; Tema: bolig og boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2013/22 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012; Tema: bolig og boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd Publisert treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • Ungdoms levekår

  Publisert:

  , økonomi, bolig, venner, familie, helse og kriminalitet er blant de temaene som blir omtalt. Antall siktede for lovbrudd har utviklet seg vesensforskjellig for de yngste ungdommene, eldre ungdom og voksne i løpet av de siste 30 årene

  Publikasjon
 • Straffegjennomføring med samfunnsstraff i Norge

  Konsekvenser for straffedes sysselsetting

  Publisert:

  motvirke ny kriminalitet. En sentral målsetting med samfunnsstraff er å unngå skadevirkninger på den enkeltes sosiale rehabilitering, og opprettholde kontakt med arbeidsliv og samfunnet Skarðhamar Serie og -nummer Rapporter 2013/13 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emne Kriminalitet og rettsvesen ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Norge

  Konsekvenser for straffedes sysselsetting

  Publisert:

  Emne Kriminalitet og rettsvesen ISBN (elektronisk) 978-82-537-8626-1 ISBN (trykt) 978-82-537-8625-4 ISSN 1892-7513 Antall sider 34

  Publikasjon
 • Ventetid på uførepensjon

  Kvalitetsforskjeller på tvers av NAV-kontorer

  Publisert:

  Rapporter 2012/45 Kvalitetsforskjeller på tvers av NAV-kontorer Ventetid på uførepensjon Publisert: 2. februar 2013 Indikatorer skal benyttes til å kvantifisere sammenhenger på en forenklet måte der d

  Publikasjon
 • Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

  Levekår blant studenter

  Publisert:

  Rapporter 2012/38 Levekår blant studenter Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Publisert: 19. november 2012 Denne rapporten tar for seg ulike aspekter ved studentenes økonomiske situasjon. Den gå

  Publikasjon
 • Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet

  Publisert:

  Rapporter 2012/40 Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Publisert: 15. november 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Det verserer ulik

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) - Panelundersøkelsen

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2012/70 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) - Panelundersøkelsen Publisert: 9. november 2012 Levekårsundersøkelsen EU-SILC (The European Union Statistics o

  Publikasjon
 • Hvordan få kunnskap om innvandreres levekår?

  Publisert:

  Notater 2012/64 Hvordan få kunnskap om innvandreres levekår? Publisert: 1. november 2012 Kunnskap om innvandreres levekår kan i hovedsak fås gjennom tre ulike kilder: registerdata, utvalgsundersøkelse

  Publikasjon
 • Undersøkelse om skoletilbud og levekår hos familier som mottar grunn- eller hjelpestønad

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2012/61 Dokumentasjonsrapport Undersøkelse om skoletilbud og levekår hos familier som mottar grunn- eller hjelpestønad Publisert: 27. oktober 2012 SSB har i 2012 for første gang gjennomført Un

  Publikasjon
 • Endringer i bruk av barnetilsyn fra 2002 til 2010

  Tabellrapport

  Publisert:

  Rapporter 2012/23 Tabellrapport Endringer i bruk av barnetilsyn fra 2002 til 2010 Publisert: 24. september 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Rapp

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC)

  Panelundersøkelsen : dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2012/59 Panelundersøkelsen : dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Publisert: 24. september 2012 Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser

  Publikasjon
 • Sosialhjelp og levekår i Norge

  Publisert:

  Statistiske analyser 130 Sosialhjelp og levekår i Norge Publisert: 28. august 2012 Det å motta sosialhjelp flere ganger og over lengre tid hindrer ikke at sosialhjelpsmottakere blir sysselsatt etterpå

  Publikasjon
 • FD-trygd Dokumentasjonsrapport

  Introduksjonsstønad 2005-1010

  Publisert:

  Notater 2012/36 Introduksjonsstønad 2005-1010 FD-trygd Dokumentasjonsrapport Publisert: 23. mai 2012 Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av dataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd).

  Publikasjon