Notater 2012/36

Introduksjonsstønad 2005-1010

FD-trygd Dokumentasjonsrapport

Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av dataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd).

I kapittel 1 er det gitt en generell orientering om FD-Trygd. I dette kapitlet er det også gjort rede for de typer arbeidsprosesser og aktiviteter som prosjektgruppa utfører på materialet fra arbeidsstart med rådatafiler og til avslutning av arbeidet med ilegg av data i databasen. Til disse arbeidsprosessene hører blant annet spesifisering og kontroll av data, datamodellering og programmering.

Kapitlene 2-4 beskriver grunnlagsmaterialet for introduksjonsstønad, og hvordan dette tilrettelegges for forløpsstrukturen i databasen.

Før bestilling av mikrodata fra FD-Trygd, er det vesentlig at kunden leser kapittel 2-4 i sammenheng med variabellisten i vedlegg til slutt.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd Dokumentasjonsrapport. Introduksjonsstønad 2005-1010

Ansvarlige

Cathrine Bergjordet, Olaf Espeland Hansen, Arve Hetland

Serie og -nummer

Notater 2012/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8396-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8395-6

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt