Notater 2012/64

Hvordan få kunnskap om innvandreres levekår?

Kunnskap om innvandreres levekår kan i hovedsak fås gjennom tre ulike kilder: registerdata, utvalgsundersøkelser som allerede gjennomføres i SSB og gjennom egne levekårsundersøkelser for innvandrere. Vi vil i dette notatet gjennomgå hvilken kunnskap som kan fås gjennom de ulike kildene, og hvordan de eventuelt kan kombineres. Vi skal også vurdere hvor hyppig vi mener det er behov for ulike typer avrapporteringer om innvandrernes levekår.

Om publikasjonen

Tittel

Hvordan få kunnskap om innvandreres levekår?

Ansvarlige

Kristin Henriksen, Lars Østby, Tor Morten Normann

Serie og -nummer

Notater 2012/64

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8492-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8491-5

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt