Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 756 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Kulturbruk ute og hjemme

  Noen resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsen 2016 sammenlignet med tidligere år

  Publisert:

  størst grad er med i grupper som spiller rock eller pop. 6 prosent av befolkningen har vansker med å og Anne Karin Elstad er mest lest blant norske forfattere de siste 20 åra. I de seinere åra har stadig færre lånt bøker på folkebibliotek. Det er likevel bøker flest låner, med en andel på 30 prosent av befolkningen i 2016

  Publikasjon
 • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

  Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra november 2017

  Publisert:

  , og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og. Det er fortsatt en positiv naturlig tilvekst i befolkningen, mens samlet netto innflytting, inkludert netto innvandring, fortsatt bidrar til en liten økning i folketallet

  Publikasjon
 • Økonomisk utsyn over året 2017

  Publisert:

  nær framtid, presenterer Økonomisk utsyn utviklingen i økonomisk vekst, befolkning og arbeidsinnsats, offentlig forvaltning og husholdningene. Det er i år første gang

  Publikasjon
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  Publisert:

  .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen

  Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC

  Publisert:

  Rapporter 2018/07 Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen Publisert: 26. februar 2018 Denne rapporten er en kartlegging av fattigdomsproblemer i befolkningen

  Publikasjon
 • Samisk statistikk 2018

  Publisert:

  materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner. Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens

  Publikasjon
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

  Publisert:

  år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolknings¬gruppene. Dette gjelder i særlig grad innvandrere

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

  Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

  Publisert:

  Rapporter 2018/03 Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 Publisert: 19. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den

  Publikasjon
 • Indikatorer til FNs Bærekraftsmål

  Kartlegging av tilgjengelig statistikk i Norge for måling av FNs bærekraftsmål

  Publisert:

  , og data produseres regelmessig av landene for minst halvparten av landene og befolkningen i

  Publikasjon
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

  Publisert:

  utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. 71 prosent i arbeidsstyrken eller utdanning Da flyktninger har flere nykommere på

  Publikasjon
 • Utgifter til behandling hos tannlege og tannpleier 2014-2016

  En sosioøkonomisk analyse av voksne mottakere av folketrygdrefusjoner

  Publisert:

  strøk, indikerer likevel at behovet for tannbehandling er høyere der enn i resten av befolkningen

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2016

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2016. Gebyrer 2017

  Publisert:

  . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2016

  Publisert:

  bøker per innbyggjar i 2016. Aviser Stadig fleire les aviser digitalt og i 2016 las 56 prosent av befolkninga nettavis ein gjennomsnittsdag, medan 39 prosent les papiraviser. Avislesing på høyrde 59 prosent av befolkninga på radio ein gjennomsnittsdag, og dette er omtrent på same nivå som på

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

  Publisert:

  . Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9647-5 ISBN

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge 2017

  Publisert:

  .) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon