Statistiske analyser 152

Norsk mediebarometer 2016

Det er fremdeles slik at det å spille TV- og PC-spill er mest populært blant de yngste, men nå slenger stadig flere godt voksne og eldre seg på. Hele 13 prosent av de mellom 67 og 79 år spiller nå jevnlig digitale spill.

I mediebarometeret kan du også finne ut av:

  • Hvor mange som ser på TV
  • Hvordan det går med papiravisene
  • Hvem det er som fremdeles ikke har internett
  • Og mye annet

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 1800 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av ulike massemedier og om tilgang til medier i husholdningen. Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle dager i uka og ulike årstider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert år etter det.

 

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2016

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 152

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Medietilsynet

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9521-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9520-1

ISSN

0804-3221

Antall sider

102

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt