Rapporter 2017/12

Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler

Nedgangen i fruktbarheten fra 2010

Hvorfor får kvinner færre barn enn før? Denne rapporten tar utgangspunkt i nedgangen i førstefødsler og tredjefødsler, og analyserer hvilke faktorer som har bidratt til denne utviklingen.

Etter årtusenskiftet økte fruktbarhetstallet fra 1,75 barn per kvinne i 2002 til 1,98 barn per kvinne i 2009. Men siden 2010 har fruktbarhetstallet falt hvert eneste år, og i 2016 var det på 1,71 barn per kvinne. Vi må tilbake til 1986 for å finne tilsvarende lave tall.

Denne rapporten tar utgangspunkt i nedgangen i førstefødsler og tredjefødsler, og analyserer hvilke faktorer som har bidratt til denne utviklingen.

Større økonomisk usikkerhet er en viktig forklaring for nedgangen i førstefødsler. Det gjelder blant annet den generelle økonomiske situasjonen i Norge og den enkelte kvinnens tilknytning til arbeidsmarkedet. Forskningsresultatene viser for eksempel at etter 2010 har det blitt viktigere for kvinner å være i arbeid når de får sitt første barn.

Nedgangen i antallet kvinner som får tre barn, synes å være en langvarig trend på tvers av ulike grupper. I tillegg finner forskerne en akselerering i nedgangen, noe som knyttes til den lokale arbeidsledigheten.

Om publikasjonen

Tittel

Nedgangen i fruktbarheten fra 2010. Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler

Ansvarlig

Lars Dommermuth og Trude Lappegård

Serie og -nummer

Rapporter 2017/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne- og likestillingsdepartementet

Emne

Fødte og døde

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9537-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9536-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

73

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt