Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Faktaside (13)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 13 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • SSB skole

    Publisert:

    . Befolkning Kriminalitet Utdanning Kollektivtrafikk Ferie og fritid Innvandring Medier Skogbruk Arbeid Barnehager Bil og transport Bolig Fiske Helse Hytter og fritidsboliger Internett og mobil

    Faktaside
   • Landskap i Norge

    Publisert:

    og befolkningstall fra Befolkning, Statistisk sentralbyrå. Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen Andel av Norge som er dekket av SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg temalag i høyremenyen for å velge tema. Hurtigvalg

    Faktaside
   • Befolkningen

    Publisert:

    Fakta om Befolkningen Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange nye kommer hit, og hvor mange reiser fra oss. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

    Faktaside
   • Religion

    Publisert:

    . Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning Medlemmer i Den norske kirke Andel av befolkningen som er medlem

    Faktaside
   • Arbeid

    Publisert:

    på kontor. Andel av befolkningen 15-74 år som er i arbeid eller er arbeidsledig Summen av de som jobber og de som er arbeidsledige kalles arbeidsstyrken. Det er de som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Sammenliknet med andre land er en stor del av befolkningen i Norge i arbeid. Det skyldes

    Faktaside
   • Utdanning

    Publisert:

    folkehøgskoler Studenter i fagskoleutdanning Antall studenter i høyere utdanning Andel av befolkningen med

    Faktaside
   • Helse

    Publisert:

    leve under gjeldende dødelighetsforhold. Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere Spiser fisk eller sjømat daglig som

    Faktaside
   • Innvandring

    Publisert:

    . Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap Arbeidsledighet generelt i befolkningen Arbeidsledighet blant innvandrere Gjennomsnittlig

    Faktaside
   • Utrydde fattigdom

    Publisert:

    . Andel personer med vedvarende lavinntekt er en slik indirekte indikator som angir hvor stor andel av befolkningen som lever i husholdninger med relativt lave inntekter over tid. Det trenger ikke å bety at de er fattige, men heller at de har en forhøyet risiko for fattigdom. Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1

    Faktaside
   • Rent vann og gode sanitærforhold

    Publisert:

    : Ren energi til alle Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 ) Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1

    Faktaside
   • Samarbeid for å nå målene

    Publisert:

    (17.1.2) Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1) Nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk

    Faktaside
   • Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

    Publisert:

    (16.1.1) Andel av befolkningen som i den siste tiden har vært urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4

    Faktaside
   • Bærekraftige byer og lokalsamfunn

    Publisert:

    : Ansvarlig forbruk og produksjon Andel av befolkningen som har enkel tilgang til offentlig transport (11.2.1

    Faktaside