Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2074 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Innvandrere på flyttefot i Norge

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/2 Innvandrere på flyttefot i Norge Publisert: 1. juni 1995 Andelen innvandrere som ankommer Oslo direkte, har avtatt i mange år. Dette har blitt kompensert ved at flere flytter t

  Artikkel
 • Over 200 000 innvandrere i Norge

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/2 Over 200 000 innvandrere i Norge Publisert: 1. juni 1995 Økningen i tallet på innvandrere bosatt i Norge var størst på slutten av 1980-tallet. Nær halvparten av innvandrerne er

  Artikkel
 • Norge for nordmenn?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/2 Norge for nordmenn? Publisert: 1. juni 1995 Nordmenn blir mer skeptiske til innvandrere med tida, men ikke på alle områder. Ingen politiske partier kan gjøres ansvarlige for sp

  Artikkel
 • Vi får færre barn enn vi forventer

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/3 Vi får færre barn enn vi forventer Publisert: 2. oktober 1995 Kvinner både i vårt eget og andre europeiske land har en tendens til å overvurdere hvor mange barn de skal få. Nor

  Artikkel
 • Sosialhjelpsbruk blant innvandrere

  Publisert:

  . Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter. Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter

  Artikkel
 • Nå vokser det enkelte årskull med årene

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4 Nå vokser det enkelte årskull med årene Publisert: 1. desember 1995 Før i tida ble et fødselskull gradvis redusert med alderen ved at folk døde. Nå har innvandringen de siste 2

  Artikkel
 • Befolkningspolitikk - nødvendig men vanskelig

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Befolkningspolitikk - nødvendig men vanskelig Publisert: 1. desember 1995 Befolkningspolitikk er nødvendig for å sikre en god forvaltning av den menneskelige ressurs. Forsknin

  Artikkel
 • Norsk bosettingsutvikling ved et generasjonsskifte

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Norsk bosettingsutvikling ved et generasjonsskifte Publisert: 1. desember 1995 Med oppveksten av dagens barne- og ungdomsgenerasjon møter landet en helt ny bosettingssituasjon

  Artikkel
 • Norges befolkning gjennom 200 år

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Norges befolkning gjennom 200 år Publisert: 1. desember 1995 Norge har de siste 200 år

  Artikkel
 • Undergang eller overgang for uttynningskommunene?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Undergang eller overgang for uttynningskommunene? Publisert: 1. desember 1995 Her føres noen resonnementer omkring spørsmålene: Hvordan virker en befolkningsnedgang i en gitt

  Artikkel
 • Flere eldre - store utfordringer

  Publisert:

  størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav Aspås størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav

  Artikkel
 • Å tallfeste kvinner og menn - kan det være nødvendig?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4 Likestillingsstatistikk Å tallfeste kvinner og menn - kan det være nødvendig? Publisert: 1. desember 1995 Ja, det er nødvendig. Ikke minst kom dette til uttrykk under FNs verde

  Artikkel
 • Husholdningenes status og endring

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Husholdningenes status og endring Publisert: 1. desember 1995 Husholdningenes antall og sammensetning har forandret seg mye de siste tiårene. Veksten i antallet skyides først

  Artikkel
 • Enslige har oftere helseproblemer enn andre

  Publisert:

  : 1. mars 1996 Helsetilstanden har endret seg forholdsvis lite de siste 15 årene for befolkningen under ett (1.2 MB) Helsetilstanden har endret seg forholdsvis lite de siste 15 årene for befolkningen under ett

  Artikkel
 • Sakker ungdommen akterut?

  Publisert:

  økonomiske problemer enn andre. Det ser ut til at flere unge er utsatte for vold enn tidligere, og den mentale helsen har utviklet seg mer negativt blant unge menn enn resten av befolkningen. Forfatter utviklet seg mer negativt blant unge menn enn resten av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad / Mette Ryen / Kari-Mette Roalsø

  Artikkel