Samfunnsspeilet, 1996/3

Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene

Publisert:

På midten av 1980-tallet kunne nyfødte jenter forvente å leve sju år lenger enn nyfødte gutter. Dette er den største forskjellen som er registrert i forventet levealder mellom kjønnene de siste 150 årene. På slutten av 1980-tallet hadde mennene innhentet noe av kvinnenes forsprang i forventet levealder. Kjønnsforskjellen på området er redusert med 1,2 år de siste 10 årene.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt