Samfunnsspeilet, 1998/6

Holdninger til innvandrere og innvandring

Økende toleranse i gode tider?

Publisert:

Siden begynnelsen av 1990-tallet mener stadig flere at innvandrere bor ha samme rett til arbeid som nordmenn. I samme periode er det også en nedgang i andelen som mener at innvandrere har for lett tilgang til sosialhjelp. Er det slik at vi har lettere for å innromme innvandrere tilgang til økonomiske og sosiale goder når vi selv har det bra?

Åpne og les artikkelen i PDF (2.3 MB)

Kontakt