Samfunnsspeilet, 1996/1

Enslige har oftere helseproblemer enn andre

Publisert:

Helsetilstanden har endret seg forholdsvis lite de siste 15 årene for befolkningen under ett. Derimot er det en klar tendens til at de eldre stadig blir sprekere. Enslige har oftere problemer med helsa enn de som lever i parforhold. Forskjellene er særlig store mellom enslige forsørgere og andre barnefamilier.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt