Samfunnsspeilet, 1998/5

Større ulikhet i barnetall

Publisert:

1990-tallet har gitt små endringer i den samlede fruktbarheten til norske kvinner, men storre variasjoner i fruktbarhetsatferden. Flere kvinner velger å vente til senere i livsløpet med å få barn. Det er imidlertid fortsatt mange som stifter familie tidlig i 20- årene. Utviklingen fruktbarhetsmonsteret går i retning av storre spredning i antall barn kvinnene får. Nedgangen i andelen tobarnsmodre har skjedd på bekostfling av en økning i andelen barnløse og ettbarnsmodre, samt en økning av andelen som velger å få tre eller flere barn.

Åpne og les artikkelen i PDF (13.4 MB)

Kontakt