Samfunnsspeilet, 1999/1

Innvandreren som vet hvordan nordmenn har det

Publisert:

Han ble født på Fyn av to danskfødte foreldre. Han har hatt en finger med i samtlige levekårsundersøkelser. Han er sosiolog med en fortid som cand.real. med kjernefysikk som spesiale.

Åpne og les artikkelen i PDF (5.5 MB)

Kontakt