Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (8)

Vis alle

Statistikk

 • Utdanning (8)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 8 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

   Publisert:

   Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå forsøk med gratis kjernetid i barnehage som ble igangsatt i Oslo i 2006. Tiltaket skulle øke deltakelsen i barnehage, bidra til sosialisering og bedre

   Publikasjon
  • Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo

   Publisert:

   Rapporter 2010/36 Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo Publisert videregående skoler i Oslo, basert på karakterer og gjennomføring blant elever på studieforberedende og yrkesfag

   Publikasjon
  • Studiebyer i Norden

   En sammenligning av studenters bolig- og levekår, økonomi og tilfredshet med studiene i nordiske studiebyer

   Publisert:

   . Av norske byer har vi inkludert Oslo, Bergen og Trondheim. For Sverige ser vi på. De to hovedstedene vi inkluderer i rapporten, Stockholm og Oslo, skiller seg markant fra hverandre på reisetid

   Publikasjon
  • Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

   Publisert:

   . Når Oslo er inkludert i analysene øker sannsynligheten med timetall over minstekrav, elevtimer til fysisk aktivitet og leksehjelp, mens den minker med økende lærerstabilitet og andel lærere over 40 år. Disse sammenhengene forsvinner om Oslo-skolene holdes utenfor analysene

   Publikasjon
  • Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk

   Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole i Oslo

   Publisert:

   Rapporter 2020/07 Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole i Oslo Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk Publisert: 11. februar 2020 Formålet med denne rapporten er å beskrive og evaluere et tiltak gjennomført i Oslo-skolen

   Publikasjon
  • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev

   Publisert:

   . Akershus, Oslo, Finnmark og Sør-Trøndelag peker seg ut som fylkene som mottar flest fagutdannede fra andre fylker færre fagutdannede med denne bakgrunnen jobbet i Sogn og Fjordane enn det fylket utdannet. Oslo

   Publikasjon
  • Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse - PIAAC

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   størst i regionen Oslo og Akershus, der nettoutvalget var 1,8 prosentpoeng lavere enn bruttoutvalget frafallsårsaken, at intervjuerne ikke fikk tak i de som var trukket ut, var mest markant i Oslo og Akershus. Aldersgruppen 55 år og eldre var på

   Publikasjon
  • Utdanning 2011

   Veien til arbeidslivet

   Publisert:

   femåringer i to bydeler i Oslo fra og med 1998. Ti år senere viser avgangskarakterene fra grunnskolen at jenter fra innvandrerfamilier som benyttet seg av tilbudet, fikk betydelig

   Publikasjon