Notater 2020/43

1. januar 2020

Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S

Notatet viser metoden for beregning av raskeste reisetid fra landets kommunesentra (rådhuset) til Oslo S.

Det er kun reiser med privatbil og fly som er lagt til grunn.

Om publikasjonen

Tittel

Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S. 1. januar 2020

Ansvarlig

Even Høydahl

Serie og -nummer

Notater 2020/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Landtransport, Luftfart, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1239-5

ISSN

2535-7271

Antall sider

20

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt