Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (15)

Vis alle

Statistikk

 • Svalbard (15)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 15 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

   Publisert:

   Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august Publisert: 1. oktober 2020 Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den

   Artikkel
  • Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo

   Publisert:

   Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo Publisert: 8. mars 2018 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo. Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo økte med 2,4 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Kvinner sto for størsteparten av denne veksten og hadde en

   Artikkel
  • Nedturen fortsette for hotella

   Publisert:

   . Troms og Finnmark og Oslo opplevde den største nedgangen, medan Møre og Romsdal på på vinterdestinasjonar Av dei 67 reiselivsregionene som har blitt definert i landet, var det Oslo som hadde flest hotellovernattingar

   Artikkel
  • 6 av 10 overnattingar vart borte

   Publisert:

   hotellovernattingar i Oslo Det var om lag 570 000 overnattingar ved norske hotell i januar i 2021. Samanlikna mot januar 2020 vart meir enn sju av ti overnattingar i Oslo, Svalbard og Troms og Finmark borte, medan fire av ti overnattingar i Rogaland vart borte

   Artikkel
  • Full fart før bråstopp for overnattingsbransjen i 2020

   Publisert:

   . Samanlikna mot 2019 vart seks av ti overnattingar i Oslo og på Svarbard borte, medan ein av ti overnattingar i Agder vart borte. Figur 3

   Artikkel
  • Halvering av overnattingar

   Publisert:

   såg i starten av pandemien, med kraftige fall over heile landet. Det største fallet er framleis i Oslo, men

   Artikkel
  • Færre norske hotellovernattingar i oktober

   Publisert:

   . Nedgangen var spesielt stor i Oslo, Vestland, Viken og på Svalbard. Figur 2. Prosentvis endring i overnattingar etter fylke. Oktober 2019 – oktober 2020 Figur 2. Prosentvis endring i overnattingar etter fylke. Oktober 2019 – oktober 2020 Prosent endring i overnattingar Oslo

   Artikkel
  • Fleire nordmenn på camping og hyttegrend i september

   Publisert:

   år mot september i fjor, medan alle andre fylka hadde ein nedgang. Nedgangen var spesielt stor i Oslo, Vestland, Viken og på Svalbard. Ser vi nærmare på Viken 453200 275931 Oslo 500868 187545 Innlandet 274866 253078 Vestfold og Telemark 157517 123161 Agder 101375

   Artikkel
  • Overnattingar nær normalt nivå i juli

   Publisert:

   . Agder og Nordland hadde størst auke, medan fallet var størst i Oslo og Vestland. Det var også ein kraftig vriding. Agder og Nordland hadde størst auke, medan fallet var størst i Oslo og Vestland. Det var også ein kraftig vriding

   Artikkel
  • Sysselsettingsvekst i alle fylker

   Publisert:

   . Oslo og Aust-Agder hadde også god vekst og sysselsettingen økte med henholdsvis 3,0 og 2,7 prosent i disse fylkene viser statistikken Sysselsetting, registerbasert 2.3 2.3 2.3 Jordbruk, skogbruk og fiske 2.7 2.2 4.5 Alle næringer 2.1 2.5 1.8 Størst andel jobber heltid i Oslo I 4

   Artikkel
  • Rekordmange nye byggetillatelser

   Publisert:

   . Akershus og Oslo ga igangsettingstillatelse til flest boliger. Akershus topplassering er klar, der det ble gitt igangsettingstillatelse til 5 500 boliger. Derimot er det Oslo som ligger som nummer en når det gjelder antall blokkleiligheter, med 3 500, etterfulgt av Akershus med 2 900

   Artikkel
  • 3,1 millionar hotellovernattingar i juli

   Publisert:

   år, noko som er 6 prosent høgare samanlikna med i fjor. Oslo hadde best rombelegg i juli med hele 70,9 prosent av hotellroma belagt

   Artikkel
  • En sjettedel av Fastlands-Norge er vernet

   Publisert:

   områder enn andre fylker. Fylkene Vestfold, Akershus og Østfold har alle under 5 prosent, mens Oslo har 9 prosent

   Artikkel
  • Fra fangst til fredning

   Publisert:

   Thor Larsen, Population biology of the polar bear (Ursus maritimus) in the Svalbard area, Norsk Polarinstitutt skrifter 184, Oslo 1986 Odd Lønø, The polar bear (Ursus maritimus PHIPPS) in the Svalbard area, Norsk Polarinstitutt skrifter 149, Oslo 1970 Trygve Solhaug, De norske Fiskeriers Historie, 1815-1880

   Artikkel
  • Otium og negotium på 78 grader nord

   Publisert:

   tildelt denne på variabelen. Hva betyr "Dem i a, b, c osv"? Litteratur Arlov, Thor B. (1996): Svalbards historie , Oslo: Aschehoug. Kleven, Øyvin (2000

   Artikkel