Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 21 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst

   Publisert:

   Rapporter 2006/15 Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst Publisert: 22. april 2006 Handlingsprogram Oslo indre levekårene i de tre bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedproblemstillingen i denne rapporten er hvilke endringer i levekår og

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   Rapporter 2015/43 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka Publisert: 15 og sysselsetting blant innbyggere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Lang botid gjør at skillet blir mindre fra den

   Publikasjon
  • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   . I prosjektet har SSB hatt et tett samarbeid med representanter fra Bufdir, forskningsmiljøet og Oslo kommune om dataanalyse og utforming av regelsett for behandling av data

   Publikasjon
  • Får de som har rett på det bostøtte?

   Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

   Publisert:

   . Mange enslige med barn kvalifiserer også til bostøtte. Det er i de mest sentrale kommunene vi finner flest kvalifiserte og Oslo har størst andel

   Publikasjon
  • Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

   Dokumentasjon

   Publisert:

   . Utvalget til undersøkelsen er på 4 574 personer. Omtrent halvparten av disse er personer som var bosatt i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim i 2008, og som i perioden 2009 til 2013 har mottatt startlån

   Publikasjon
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner

   Publisert:

   . juli 2014 Her presenteres innvandrerbefolkningens demografi og levekår i de 13 kommunene og 5 Oslo-bydelene med Grünerløkka, Bjerke, Grorud m.fl. Denne rapporten presenterer demografi og levekår til personer med innvandrerbakgrunn i de kommunene og Oslo-bydelene med størst innvandrerandel

   Publikasjon
  • Vanskeligstilte på boligmarkedet

   Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet?

   Publisert:

   . Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn og eldre er i liten grad vanskeligstilt på boligmarkedet særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Unge er også mer utsatt, det samme gjelder familier med mange barn

   Publikasjon
  • Fattigdom i Stor-Osloregionen

   En empirisk analyse

   Publisert:

   : 18. mai 2005 Tidligere empiriske fattigdomsstudier viser at Oslo er det stedet i landet hvor fattigdomsproblemet er størst. Fra tidligere studier vet vi imidlertid lite om hvordan fattigdomssituasjonen er på bydelsnivå i Oslo

   Publikasjon
  • Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   kontantstøtte enn barn i hele befolkningen, henholdsvis 78 og 62 prosent per 1. september 2004. • Det er en særlig stor kontrast i Oslo. Mens bruken blant barn uten innvandrerbakgrunn er lavere i Oslo enn i landet ellers

   Publikasjon
  • Sosialhjelpsmottakere blant innvandrere 1999-2002, 2005-2008

   Publisert:

   . Blant innvandrere i Oslo 18 år og eldre mottok 8 prosent sosialhjelp i 2008,det samme som blant innvandrere i hele landet. Til sammenligning mottok 4 prosent av alle Oslos innbyggere sosialhjelp, uavhengig av innvandrerbakgrunn, mot 3 prosent på landsbasis

   Publikasjon
  • Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009

   Publisert:

   5,9 per 1 000 med omsorgstiltak. I Oslo har hvert tredje barn i alderen 0-22 år innvandrerbakgrunn, 10 prosent er innvandrere og 22 prosent er norskfødte med innvandrerforeldre. Av alle innvandrerbarn i Norge bor 20 prosent i Oslo, og av alle

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge

   Publisert:

   nøkkelinformasjon om innvandrerbefolkningens demografi og levekår i de 12 kommunene med størst ikke-vestlig innvandrerbefolkning, samt for fem bydeler i Oslo levekår for ikke-vestlige innvandrere, både i kommunene og bydelene i Oslo. Ved seksjon for befolkningsstatistikk har

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger i barnevernet 2011

   Publisert:

   . I 2011 bodde det flest i Oslo, Akershus og Nordland, men om vi ser på andelen de utgjør av innbyggerne, skiller Finnmark seg ut med flest, fulgt av Troms, Aust-Agder og Nordland

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand

   Publisert:

   berører bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Groruddalssatsingen er et samarbeidsprosjekt mellom staten og Oslo kommune som løper over en Søndre Nordstrand under navnet "Handlingsprogram Oslo Sør". Vi har derfor valgt å inkludere også Søndre Nordstrand i denne rapporten

   Publikasjon
  • Undersøkelse om barn og unges levekår 2009

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   økning i avvikene for kjennetegnene kjønn og landsdelen Oslo og Akershus. Om publikasjonen Tittel

   Publikasjon