Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 67 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

   Publisert:

   (se boks om datagrunnlag) viser at 84 prosent av landets kommuner Er i denne sammenheng definert som alle landets 355 kommuner og 15 bydeler i Oslo. Lukk , nærmere bestemt 312 av 370 kommuner og bydeler i Oslo, oppga at de hadde knyttet til seg psykologkompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen utgangen av det første året med lovkrav

   Artikkel
  • Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   3.7 Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362. For fylkeskommunene (uten Oslo) var de samlede brutto driftsutgiftene 88 933 millioner kroner, og de fordelte seg på tjenesteområdene på følgende måte: Figur 2

   Artikkel
  • Nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   , avløp, renovasjon/avfall 5 Kultur 4 Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362. For fylkeskommunene utenom Oslo fordelte de totale brutto driftsutgiftene på

   Artikkel
  • Betydelig færre gudstjenester i 2020

   Publisert:

   . Den prosentvise nedgangen er størst for Oslo med en nedgang på 29,7 prosent fra 2019 til 2020, sammenlignet en 13,9 prosent nedgang for resten av landet i samme periode

   Artikkel
  • Flere ett-åringer i barnehage

   Publisert:

   92.2 84.4 97.1 2020 92.8 85.4 97.3 Forskjeller mellom fylkene I fylkene Oslo og Agder var dekningsgraden lavest i landet, med 91,4 prosent i 2020. Høyest ligger høyest i Oslo med 98,9 prosent. For barnehagestatistikk fra og med 2020, benyttes nye fylkesoversikter som

   Artikkel
  • Færre skolar med få elevar

   Publisert:

   . Med unntak av Troms og Finnmark, Oslo og Møre og Romsdal har kvar av fylka hatt ein nedgang i delen skolar med. Del skolar med under 20 elevar. 2010 og 2020 2010 2020 Oslo 1.4 2 Viken 3.2 2.4 Rogaland 4.1 2.5 Vestfold og Telemark

   Artikkel
  • 150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår

   Publisert:

   bispedømme 2019 2015 2010 Oslo 445357 461662 468690 Borg 487792 497861 500023 Hamar 305237 315934 325904 Tunsberg 365169 376836 383743 Agder og Telemark 327686 337994 343557 Stavanger 333178 343130 342504

   Artikkel
  • Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   ./avfall 5 Kultur 4 Tall er hentet fra tabell 12362 og 12364. For fylkeskommunene (uten Oslo) var de samlede brutto driftsutgiftene

   Artikkel
  • Markant nedgang i vedtatte byggesøknader

   Publisert:

   . Dette har imidlertid sammenheng med at Oslo ikke har rapportert for 2019. Behandlede søknader i 100-metersbeltet langs saltvann sank fra 1 352 Sørfold 12 113 Korteste saksbehandlingstid Utsira 1 1 Gamvik 1 1 Storbyene Oslo 2 311 13 Bergen 274 16 Trondheim

   Artikkel
  • Mer bruk av midlertidige boliger i 2019

   Publisert:

   , økningen fra 2018 var på mer enn 19 prosent. Oslo hadde en økning på 17 prosent fra året før, mens tilsvarende

   Artikkel
  • Flere 18-åringer med «null hull»

   Publisert:

   . Andelen 18-åringer undersøkt i 2019, utvalgte fylker Gjennomsnitt 1000 Vest-Agder fylkeskommune 64 0300 Oslo kommune 66 0700 Vestfold fylkeskommune 67 0800 Telemark fylkeskommune 69 0500 Oppland fylkeskommune 90 1900 Troms

   Artikkel
  • 944 milliardar kroner betalt inn i 2019

   Publisert:

   Ordinær skatt til fylkeskommunane (inkludert Oslo) 3.7 Ordinær skatt til primærkommunane 18.0 Medlems- og arbeidsgjevaravgift til folketrygda 35.1 Figur 2 viser innbetalingane til primærkommunane fordelt på fylka i landet. 29 milliardar kroner vart betalt inn til Oslo kommune i 2019

   Artikkel
  • Nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   . For fylkeskommunene utenom Oslo fordelte de totale brutto driftsutgiftene på 83 137 millioner kroner seg på tjenesteområdene på følgende måte: Figur 2

   Artikkel
  • Ein auke i talet på private grunnskolar

   Publisert:

   Østfold 11 Vest-Agder 11 Hedmark 13 Vestfold 14 Telemark 15 Oslo 16 Troms - Romsa 17 Akershus 18 Nordlang 18

   Artikkel
  • Store endringer i kommunekartet – og statistikken

   Publisert:

   Bærum 126841 Stavanger 134037 4847 3150 Trondheim 196159 6076 Bergen 281190 Oslo 681071 Snillfjord og Tysfjord

   Artikkel