Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 105 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

   Publisert:

   En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo Publisert: 6. oktober 2020 År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig. I Innlandet bor 4 av 10 utenfor tettsteder. I Oslo bor nesten alle tett, og opp mot 90 prosent bor tett i Rogaland og Viken. Figur 1

   Artikkel
  • Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

   Publisert:

   Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted Publisert: 3. desember 2018 Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017. Forfatter: Anders Falnes-Dalheim Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017

   Artikkel
  • Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted

   Publisert:

   Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted Publisert: 19. desember 2017 1. januar 2017 bodde i alt 4 283 000 personer i totalt 993 tettsteder i Norge. I Oslo tettsted bodde det om lag 990 000 personer, eller 23 prosent av tettstedsbefolkningen

   Artikkel
  • Størst vedforbruk i Oppland - minst i Oslo

   Publisert:

   Vedfyring og utslipp til luft. Endelige landstall, 1.januar til 31.desember 2005 Størst vedforbruk i Oppland - minst i Oslo Publisert: 14. november 2006 Omfanget av vedfyring varierer stort mellom fylkene, fra under 100 kg per innbygger i Oslo til over 600 kg i Oppland og Nord-Trøndelag

   Artikkel
  • 64 prosent av mjølkekyrne i lausdriftsfjøs

   Publisert:

   , Trøndelag samt Oslo og Viken hadde flest del bedrifter med lausdriftsfjøs med over 50 prosent kvar. Figur 1 jordbruksareal i Oslo og Viken og 19 prosent i Vestfold og Telemark. I Rogaland vart 61 prosent av jordbruksarealet gjødsla med husdyrgjødsel. Også i Møre og Romsdal

   Artikkel
  • Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling

   Publisert:

   Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling Tallene det siste tiåret viser en stor vekst i antall registrerte personbiler for Oslo fylke sammenlignet med resten av landet. I SSBs statistikkbank er det mulig å hente informasjon om bilparken fordelt på regioner. Studerer en disse tallene vil man finne at Oslo

   Artikkel
  • Avfall frå samferdsel

   Publisert:

   . Personbilar og varebilar Vis som figur Vis som tabell Kjelde: Statistisk sentralbyrå. I Oslo er gjennomsnittsalderen framleis lavast på vraka bilar. (2017). Miljøårsrapport 2016. Henta frå https://avinor.no/globalassets/_oslo-lufthavn/om-oslo-lufthavn/om-oss/rapporter/miljoarsrapporter/miljoarsrapport-2016.pdf Avinor. (2021). Års- og

   Artikkel
  • Fra fossil til fornybar energibruk i transport

   Publisert:

   -busser i Oslo-området helt siden 2012. Foreløpig er det kun 4 hydrogenstasjoner i Norge, i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondhjem og Hvam ved Lillestrøm. En

   Artikkel
  • Jordbrukets kulturlandskap

   Publisert:

   kornareal og stor del bakkeplanert jord. Oslo og Viken hadde eit tilsegnsbeløp på 31,4 millionar kroner i 2020, medan Trøndelag løyvde 17,1 millionar kroner

   Artikkel
  • 68 prosent av strandsonen er tilgjengelig for allmennheten

   Publisert:

   . I Indre Oslofjord er definert som den delen av Oslofjorden som ligger i Oslo og Viken nord for Drøbak. Kilde. Oslo er fortsatt det fylket med minst potensielt tilgjengelig strandsoneareal med 1 291 dekar, mens det i Troms og Finnmark er 724 533 dekar potensielt tilgjengelig strandsone

   Artikkel
  • Færre reguleringsplaner, flere byggesøknader

   Publisert:

   behandlingen av snaut 6 prosent av alle byggesøknadene. I de 4 storbyene (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

   Artikkel
  • Flere utsatt for støy ved boligen - Støyplage etter kilde. Fylke. 1999 og 2019. Støyplageindeks SPI

   Publisert:

   .. Akershus 52 300 49 500 6 800 3 800 2 600 2 600 Oslo 85 000 85 400 11 600 5 000 .. .. Hedmark 9 800 8 900 1 700 1 300 0

   Artikkel
  • Flere utsatt for støy ved boligen

   Publisert:

   . Mer enn halvparten av de som er utsatt for støy fra togtrafikk, bor i Oslo og Akershus. Utviklingen i denne regionen har derfor mye å si for landstallene. Av nedgangen på 30 000 gjelder 17 500 bosatte i Oslo og Akershus

   Artikkel
  • Små endringar i mengd gjødsel brukt i jordbruket

   Publisert:

   =100 Vis som figur Vis som tabell Kjelde: Kommunalt avløp, Statistisk sentralbyrå. Blant fylka brukte Akershus og Oslo mest

   Artikkel
  • 70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten

   Publisert:

   . Oslofjord-fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene med størst press på strandsonearealet. I Indre Oslofjord er situasjonen motsatt, med bare 30 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig. Oslo har et strandsoneareal på 4 165 dekar, mens Troms og Finnmark 929 036 dekar

   Artikkel