Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 136 treff for "lønn" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Årslønnen steg med 3,1 prosent i 2020

   Publisert:

   Årslønnen steg med 3,1 prosent i 2020 Publisert: 10. februar 2021 Gjennomsnittlig årslønn for hele økonomien økte med 3,1 prosent fra 2019 til 2020. I 2019 var årslønnsveksten på 3,5 prosent. Forfatte

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   , Lønn og arbeidskraftkostnader, Forurensning og klima, Forbruk, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Hva er sesongjustering?

   Publisert:

   Hva er sesongjustering? Publisert: 16. desember 2019 Sesongjustering brukes for å fjerne det vi kaller sesongvariasjoner, som for eksempel ferieavvikling eller julehandel, fra månedlige eller kvartals

   Artikkel
  • Lønns- og prisutviklingen

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2007 Økonomisk utsyn Lønns- og prisutviklingen Publisert: 22. februar 2007 Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 4,1 prosent i 2006, mot 4,0 prosent i 2005

   Artikkel
  • Arbeidskraftregnskapet, lønns- og sysselsettingsstatistikk

   Konsistens og kvalitet

   Publisert:

   Notater 2012/29 Konsistens og kvalitet Arbeidskraftregnskapet, lønns- og sysselsettingsstatistikk Publisert: 17 tallstørrelser for sysselsetting, lønn og lønnskostnader i arbeidskraftregnskapet (AR). AR omfatter både kvartalsvise og årlige regnskaper, der regnskapene

   Publikasjon
  • Reguleringer av arbeidsmarkedet – ubetinget positivt?

   Publisert:

   lønn, har felles krav/motkrav) kan bidra til høyere lønnsoppgjør fordi forhandlingsmakten den annen side bidra til mer moderate lønnsoppgjør fordi de tar hensyn til at det er en avveining mellom høyere lønn og høyere sysselsetting. En

   Artikkel
  • Virkninger av økt etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger 2003-2012

   Publisert:

   lønn og lavere arbeidsledighet. Samtidig har begge impulsene vært med på å svekke den kostnadsmessige konkurranseevnen, ved at Emner Konjunkturer, Olje og gass, Lønn og arbeidskraftkostnader ISBN (elektronisk) 978-82-537-8812-8 ISBN

   Publikasjon
  • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse

   Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

   Publisert:

   Emner Konjunkturer, Olje og gass, Lønn og arbeidskraftkostnader ISBN (elektronisk) 978-82-537-8816-6 ISBN

   Publikasjon
  • Konkurranseutsatte næringer i Norge

   Publisert:

   sentralbyrå Emner Konjunkturer, Lønn og arbeidskraftkostnader ISBN (elektronisk) 978-82-537-8814-2 ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Lønnsutviklingen 1962-2002

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 5/2003 Lønnsutviklingen 1962-2002 Publisert: 28. oktober 2003 Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger i nasjonalregnskap

   Artikkel
  • Sysselsetting og lønn i historisk nasjonalregnskap

   Beregninger for 1930-1969

   Publisert:

   Notater 2008/54 Beregninger for 1930-1969 Sysselsetting og lønn i historisk nasjonalregnskap Publisert: 31 lønn i historisk nasjonalregnskap. Beregninger for 1930-1969 Ansvarlige Stein Hansen, Tor Skoglund Serie og -nummer Notater 2008/54 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Sysselsetting og lønn i historisk nasjonalregnskap

   Beregninger for 1900-1930

   Publisert:

   Notater 2009/38 Beregninger for 1900-1930 Sysselsetting og lønn i historisk nasjonalregnskap Publisert: 25. Tall for sysselsetting og lønn for årene 1930-1969 er tidligere presentert i Hansen og Skoglund (2005

   Publikasjon
  • Norsk økonomi : Lønns- og prisutviklingen

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2001 Økonomisk utsyn Norsk økonomi : Lønns- og prisutviklingen Publisert: 8 økte lønn per normalårsverk med 4,3 prosent i 2000 mot 5,2 prosent i 1999 og 6,5 prosent året før

   Artikkel
  • Norsk økonomi : Lønns- og prisutviklingen

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2000 Økonomisk utsyn Norsk økonomi : Lønns- og prisutviklingen Publisert: 10. februar 2000 Lønn for lønn justert for prisstigning, og gjør det mulig å sammenlikne lønnas kjøpekraft mellom ulike år. I 2010 steg

   Artikkel
  • Sysselsetting og lønn i historisk nasjonalregnskap

   Beregninger for 1949-1969

   Publisert:

   Notater 2005/01 Beregninger for 1949-1969 Sysselsetting og lønn i historisk nasjonalregnskap Publisert: 14 lønn i historisk nasjonalregnskap. Beregninger for 1949-1969 Ansvarlige Stein Hansen, Tor Skoglund Serie og -nummer Notater 2005/01 Utgiver Statistisk sentralbyrå, Avdeling for

   Publikasjon