Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 38 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Oslo har høyest bruttoprodukt per sysselsatt

   Publisert:

   Oslo har høyest bruttoprodukt per sysselsatt Publisert: 10. oktober 2017 Bruttoproduktet per sysselsatt var høyest i Oslo og Rogaland i 2015. Akershus og Hordaland lå også over landsgjennomsnittet

   Artikkel
  • Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2017 Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025 Publisert: 8. juni 2017 I denne artikkelen benytter vi ulike befolkningsframskrivinger til å studere mulige konsekvenser av den demografiske utviklingen for Oslo kommunes økonomi fram mot år 2025

   Artikkel
  • Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2010: Verdiskapingen i Oslo og Rogaland på topp

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2013 Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2010: Verdiskapingen i Oslo og Rogaland på topp Publisert: 25. april 2013 Bruttoprodukt per sysselsatt var høyest i Oslo og Rogaland i 2010. Forfatter: Edita Zahirovic / Øystein Berge Åpne og les artikkelen i PDF

   Artikkel
  • Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/2 Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992 Publisert: 1. juni 1994 De siste 25 årene har Oslo-regionens sysselsetting hatt større konjunktursvingninger enn landet som helhet, men regionens andel av landets sysselsetting har

   Artikkel
  • Vekst i de fleste fylkene – men sterkest i Rogaland

   Publisert:

   store bidrag fra teknisk tjenesteyting og bygg og anlegg. Både i Østfold, Akershus og Oslo var volumveksten på rundt 3 prosent næringene bidro mest til veksten etter teknisk tjenesteyting. I Oslo utgjør tjenestenæringer med høyt bruttoprodukt per sysselsatt en tredjedel av fylkets samlede aktivitet

   Artikkel
  • Endret spareadferd under pandemien

   Publisert:

   . I denne sammenheng er noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo tabell Kilde: Verdipapirer, Statistisk sentralbyrå. Høye nettokjøp og stort antall transaksjoner Bunnen på OSEBX (Oslo Stock Exchange Benchmark Index) ble

   Artikkel
  • Gjenåpning ga oppgang i fastlandsøkonomien i 2. kvartal

   Publisert:

   . Varekonsumet ligger over 13 prosent høyere i juni enn før pandemien inntraff. I løpet av kvartalet ble det nasjonale skjenkeforbudet opphevet og serveringssteder i Oslo og Viken fikk åpne igjen

   Artikkel
  • Aktiviteten i økonomien aukar igjen

   Publisert:

   . Oppheving av det nasjonale skjenkeforbodet og gjenopning av serveringsstader i Oslo gav sterk vekst i serveringskonsumet

   Artikkel
  • Slik har koronapandemien påvirket norsk økonomi

   Publisert:

   ekspertgruppen og professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å gjøre beregninger har forskerne også

   Artikkel
  • Vekst over store deler av landet i 2018

   Publisert:

   Oppland 2 0.5 04 Hedmark 1.5 2.4 03 Oslo 2.5 2.9 02 Akershus 2.3 2.3 01 Østfold 2.3 2.4 Bruttoprodukt Fastlands-Norge 2.3 1.1 Både Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark hadde solid vekst på mellom 2 og 3 prosent. Bygge- og

   Artikkel
  • Tjenestenæringer dempet BNP-veksten i januar

   Publisert:

   bør sees i sammenheng med utbredelsen av muterte virus og den påfølgende nedstengingen av blant annet butikker i Oslo-regionen

   Artikkel
  • Destinasjon Norge

   Publisert:

   være som lav som 10 prosent. Om lag 40 prosent av bruttoproduktet i reiselivsnæringene kom fra Oslo og Akershus i 2017. Flest sysselsatte personer i reiselivsnæringene var det i relativt sett i Troms og Oslo

   Artikkel
  • Bråstopp for norsk økonomi

   Publisert:

   . Prisfallet i mars i år var bredt basert på landsbasis med sterkest nedgang i Oslo og Trondheim

   Artikkel
  • Datasentre – et område i vekst

   Publisert:

   340.4 372.1 2011 364.7 396.4 2012 463.1 495.1 2013 518.6 543.5 2014 592.3 607.3 2015 622.4 630.3 2016 749.2 749.2 Høyest bruttoprodukt i Oslo Den største andelen av bruttoproduktet stammer fra Oslo. Oslos andel av næringsområdet har også økt i samme periode, fra 65 prosent i 2010 til 74 prosent i 2016

   Artikkel
  • Veksten var bredt basert

   Publisert:

   1.5 1.8 Oslo 2.5 2.7 Akershus 2.3 2.8 Østfold 2.3 2.1 Bruttoprodukt Fastlands-Norge 1.9 2.4 Flere fylker med sterk vekst Akershus og Oslo hadde solid vekst, henholdsvis 2,8 og 2,7 prosent

   Artikkel