Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Jord, skog, jakt og fiskeri (15)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 15 treff for "lønn" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   , Lønn og arbeidskraftkostnader, Forurensning og klima, Forbruk, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Fløternes tøffe arbeidsforhold

   Publisert:

   . Den første utgivelsen i serien "Socialstatistik" fra 1895 var en undersøkelse om lønns- og arbeidsforhold i skogsdrift og

   Artikkel
  • Statistisk sentralbyrå tryller ikke

   Publisert:

   Statistisk sentralbyrå tryller ikke Statistisk sentralbyrå tryller ikke Publisert: 10. mai 2004 Tittelen over henspeiler på ingressen i Nationens oppslag på side 5 på lørdag om at Statistisk sentralby

   Artikkel
  • Lange arbeidsdager for gårdbrukeren

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 6/2003 Lange arbeidsdager for gårdbrukeren Publisert: 11. desember 2003 Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske gårdbrukere er bare fire heltidsbønder, to har inntektsg

   Artikkel
  • A-ordningen i Landbrukstellingen 2020

   Publisert:

   tilnærmet riktig tall for faktisk arbeidstid ved hjelp av utbetalt lønn, avtalte timer og andre opplysninger tilgjengelige i A-ordningen tilnærmet lik faktisk arbeidstid, men må justeres ved bruk av utbetalt lønn og andre relevante opplysninger. For det

   Publikasjon
  • Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket

   Publisert:

   . 2017 Inntekt Personinntekt lønn 38 % 277000 Personinntekt pensjoner 10 % 72000 Næringsinntekt skogbruk 6 % 44000 Annnen næringsinntekt 33

   Artikkel
  • Dette kan bonden gjøre for å redusere utslipp av ammoniakk

   Publisert:

   som gylle. En økt andel innblandet vann øker transportmengden i forbindelse med gjødslinga, og det vil ikke lønne seg økonomisk hvis transportavstanden

   Artikkel
  • Gjennomsnittlig skoginntekt økte

   Publisert:

   næringsinntekt fra skogbruk fordelt på type inntekt. 2016 Prosent Personinntekt lønn 267000 Personinntekt pensjoner 76000

   Artikkel
  • Gårdbrukernes gjeld opp 6 prosent

   Publisert:

   gårdbrukere, etter type inntekt Næringsinntekt fra jordbruk Lønn Andre nærings- inntekter Pensjoner, kapital- inntekter og lignende 2006 117159 159692 49659

   Artikkel
  • Jordbruksinntekten opp 10 prosent

   Publisert:

   642 000 kroner i 2015 fordelte seg med 316 000 kroner fra lønn og pensjoner, 265 000 kroner fra

   Artikkel
  • Siste slep for "Axel"

   Publisert:

   "inngaaende Oplysninger om atskillig praktisk viktige Samfundsspørsmål, om hvilke man for Tiden ingen bestemt Kundskab har." Tømmerfløternes lønns- og i Bureauet." Han innhentet også oppgaver om arbeidsforhold, lønn og arbeidstid fra "Driftsherrer eller Arbeidsbestyrere, saasom Skoveiere

   Artikkel
  • Gårdbrukere flest er fornøyd med livet

   Publisert:

   den positive halvdelen av skalaen (4, 5 eller 6). Svarfordelingen skiller seg i betydelig grad fra sysselsatte ellers, der flertallet generelt er fornøyd med sin lønn/inntekt i neste generasjon. I to av tre tilfeller der arvinger ikke ønsker å overta, er årsaken at dette ikke lønner seg for dem. For mange utgjør tradisjon og

   Artikkel
  • Bonden arbeider hardt for føden

   Publisert:

   (Løwe 2003). I tillegg tilbringes 17 timer i lønnet arbeid utenom bruket. Heltidsbrukeren (uten annet arbeid) arbeider i snitt hele 48 timer per uke på

   Artikkel
  • Landbruk i tyngste laget for kvinner

   Publisert:

   samlet inntekt (fra næring, lønn, kapital og overføringer, se boks) før skatt enn hva mannen har (figur 6). På bruk med kvinnelig gårdbruker har derimot

   Artikkel
  • Fra skuddpremier til fredning og irregulær avgang

   Publisert:

   . Norge var fra naturens side et land hvor jakten burde være "særdeles lønnende". Dette var ikke tilfelle, derfor var det "den

   Artikkel