Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 100 treff for "lønn" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Inntekt og forbruk

   Publisert:

   8 prosent av samlet inntekt. Fra 2001 til 2002 skjedde det en relativt stor økning i lønn per normalårsverk. Målt i faste kroner var veksten på 3,9 prosent. Økningen fra 2000 til 2001 var på den annen side 2 prosent. Lønn per normalårsverk var i gjennomsnitt

   Artikkel
  • Hvorfor sparer de eldre så mye?

   Publisert:

   . Likningsregisteret har opplysninger om husholdningens alminnelige inntekt, det vil si summen av lønn, pensjon. Derimot har likningsregisteret separate opplysninger om personinntekten, det vil si lønn, pensjon og næringsinntekt

   Artikkel
  • Mindre melk og brød

   Publisert:

   lønnede, mens de med dårligst råd prioriterte øl og brennevin. Også når det gjelder tobakksutgiftene er klasseforskjellene lette å lønn mer enn 4 kroner mer per år. Prosentandelen brukt totalt på "utgifter i intellektuelle

   Artikkel
  • Menn og kvinner bruker pengene ulikt

   Publisert:

   verktøy og utstyr til huset og de bruker dobbelt så mye penger på lønnet husarbeid/hushjelp

   Artikkel
  • Godt klima for forbruk i Longyearbyen

   Publisert:

   solgt til virksomheter eller privatpersoner. Det er allikevel fortsatt slik at mange har bolig som en del av lønna: de som jobber i gruveselskapet Store

   Artikkel
  • Innvandrere blir værende i fattigdom

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerbakgrunn er rundt 25 prosent lavere enn gjennomsnittsinntekten til den øvrige befolkningen (se figur 1). Markedsinntektene (lønns-, kapital- og næringsinntekter

   Artikkel
  • Norske tenåringsmødre - få, men fattige

   Publisert:

   oppdra barnet/barna. Ein større del blant desse kvinnene er i hushald der ingen av dei vaksne medlemene er i lønna arbeid høgskuleutdanning, høgare nivå 8 = Forskarutdanning 3 Som yrkestilknytte reknar me personar som har lønn og/eller netto næringsinntekt større enn folketrygda si

   Artikkel
  • Større likhet med fastlandet

   Publisert:

   . Denne reduksjonen har dog normalt vært ledsaget av en viss kompensasjon i form av høyere lønn. Ansatte i private selskaper mottar få slike goder fra 253 000 kroner for de med botid under to år. Igjen er det lønnsinntekten som bidrar mest til inntektsforskjellene, lønnen øker med økende botid. Noen

   Artikkel
  • Barna ser minst til fedre med lav inntekt

   Publisert:

   er koblet på fra Statistisk sentralbyrås inntektsregister og omfatter summen av alle yrkesinntekter (lønns- og næringsinntekt), kapitalinntekter og

   Artikkel
  • Fattigstatistikk mellom økonomi og moral

   Publisert:

   som et kort vedlegg til en undersøkelse om syerskenes lønns- og arbeidsforhold, i 1907. Sammenstillingen var ikke tilfeldig, nettopp syerskene var en

   Artikkel