Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 100 treff for "lønn" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 6 av 10 menn selvforsørget etter 8 år

   Publisert:

   lønnet arbeid samt (netto) næringsinntekt fra virksomhet som selvstendig næringsdrivende. Godtgjørelse knyttet til introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere som ble

   Artikkel
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

   Publisert:

   først og fremst at inntektene fra lønnet arbeid har blitt viktigere, og at dette har kompensert for redusert realverdi av lån og stipend fra (lønnsstatistikk, alle ansatte, Statistisk sentralbyrå). Det er lite trolig at studenter med sommerjobb oppnår en høyere lønn i løpet av to

   Artikkel
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   påvirket av lønn og andre inntektsforhold. Videre blir det dokumentert hvordan modellen simulerer proveny- og fordelingseffekter av barnetrygd

   Publikasjon
  • Flere økonomisk utsatte barn

   Publisert:

   . Dette begrepet omfatter summen av alle yrkesinntekter (lønn og næringsinntekter), kapitalinntekter samt diverse overføringer

   Artikkel
  • Økte inntekter og høyere forbruk

   Publisert:

   , lønns- og trekkoppgaveregisteret, NAV, Husbanken, befolkningsstatistikken og så videre. Inntektsstatistikken er fra 2008, som er det siste tilgjengelige hovedinntekt. Siden vi ikke kan skille ut sykepenger og fødselspenger fra lønn før inntektsåret 2004, var trolig andelen med stønad som hovedinntektskilde reelt

   Artikkel
  • Utlignet skatt etter alder

   Publisert:

   økte til 33 prosent i 2012. Mye av økningen i denne gruppen skyldes at flere benyttet seg av muligheten til å kombinere lønn og alderspensjon. Figur 5

   Artikkel
  • Dobbelt så høye inntekter i Bærum som i Beiarn

   Publisert:

   . Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte over 16 år var 237 300 kroner i 2000. Bruttoinntekt er summen av lønn, pensjoner

   Artikkel
  • Sterk vekst i boligformuen

   Publisert:

   lønn, kapitalinntekter og forskjellige overføringer – for eksempel pensjoner og barnetrygd. Men for å få

   Artikkel
  • Bruttoinntekten har økt med 39 prosent

   Publisert:

   lønn etter skatt, og norske barnefamilier har lavere skatteandel enn tilsvarende familier i våre naboland. I perioden 1993-2006 har forholdet mellom kvinner og menns lønn vært relativ stabil (rundt 58 prosent), men andelen økte til 61 prosent i 2001 og fremover, for deretter

   Artikkel
  • Inntektsandelen til Norges rikeste er mer enn doblet siden 1990

   Publisert:

   lønns- og kapitalinntekt før skatt. Målingen av kapitalinntekten er imidlertid problematisk fordi

   Artikkel
  • Flere innvandrerbarnefamilier med lavinntekt

   Publisert:

   Inntektsbegrepet som benyttes ovenfor, er inntekt etter skatt. Dette begrepet omfatter summen av alle yrkesinntekter (lønn og næringsinntekter), kapitalinntekter samt

   Artikkel
  • Vi kjøper mer av det meste

   Publisert:

   lønnstakere har steget mye mer enn den generelle prisstigningen de siste tretti årene. Mens lønns- og prisveksten var relativt jevn

   Artikkel
  • Inntekt og forbruk

   Publisert:

   64-66 prosent, og andelen som yrkesinntekten utgjør av samlet husholdningsinntekt var på 74 prosent i 2001. I 2001 økte lønn per. Mellom 1990 og 2001 økte lønn per normalårsverk med nærmere 25 prosent målt i faste kroner. Stadig flere toinntektsfamilier Den

   Artikkel
  • Bedre kilder for skattestatistikken

   Publisert:

   . Ligningsmyndighetene har på forhånd opplysninger om skattyters lønn, bankinnskudd, lån, livsforsikringer, pensjonsforsikringer, innskudd i borettslag, betalt barnehageplass, aksjer, bil, campingvogn med mer

   Artikkel
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   blant magistrater og amtmenn var det mange som påpekte at arbeidere brukte ekstra lønn til å kjøpe alkohol. Fra

   Artikkel