Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 105 treff for "lønn" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 481 milliarder kroner i fastsatt skatt

   Publisert:

   førstekonsulent Axel Nerdrum i SSB. Halvparten av alle aksjesparekonti hadde en skatteverdi under 97 000 kroner, samtidig som gjennomsnittlig skatteverdi var på 378 000. Personinntekt lønn

   Artikkel
  • Fortsatt svak vekst i næringsinntekten

   Publisert:

   økt med 2,5 prosent til 551 000 kroner for denne gruppen næringsdrivende. Omtrent 200 000 hadde sin hovedinntekt fra lønn og pensjoner næring 516500 528300 549400 538000 551200 Hovedinntekt fra lønn og pensjon 51700 51900 54100 55500 56400 Resultat for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra

   Artikkel
  • Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader

   Publisert:

   ). 4 Fra og med 2014 inkluderer dette både gammel og ny overgangsstønad (som skattlegges som lønn uføretrygd, slik at den ble skattlagt som lønn. For å gjøre opp for hardere beskatning, ble bruttobeløpet økt. Siden vi her ser på inntekter

   Artikkel
  • 466 milliarder kroner i utlignet skatt

   Publisert:

   år og eldre utgjorde 126 200 kroner i 2015, en økning på 5,8 prosent fra året før. Personinntekt lønn økte med 2,4 prosent i gjennomsnitt, mens skattepliktige kapitalinntekter var 36,2 prosent

   Artikkel
  • Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

   - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

   Publisert:

   økende med disponibel inntekt. Dersom en kun hadde sett på lønns- og formuesinntekter ville ulikheten mellom inntektsdesilene vært enda

   Publikasjon
  • Betydelig realinntektsnedgang

   Publisert:

   Betydelig realinntektsnedgang Publisert: 13. desember 2017 Sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner størst nedgang i husholdningsinntektene finner vi barnefamiliene. Sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner

   Artikkel
  • Uføre opprettholder inntektene når de blir pensjonister

   Publisert:

   uføreytelser og alderspensjon ble skattlagt som pensjon. I 2015 kom nye regler hvor uføretrygd ble skattlagt som lønn uføretrygdede i jobb alle månedene de var uføretrygdet, og det er helst de som har gradert uføretrygd som er i lønnet arbeid. Det kan være litt tidlig å

   Artikkel
  • Svak vekst i næringsinntekten

   Publisert:

   næringsdrivende hadde sin hovedinntekt fra lønn og pensjoner. Dette er 5 000 færre enn i 2014. Denne siste gruppen hadde en gjennomsnittlig næringsdrivende i hovedsak er fra: 1.lønn og pensjon 2.næring Tabellene som er næringsfordelt bygger på

   Artikkel
  • Gårdbrukernes gjeld opp 6 prosent

   Publisert:

   gårdbrukere, etter type inntekt Næringsinntekt fra jordbruk Lønn Andre nærings- inntekter Pensjoner, kapital- inntekter og lignende 2006 117159 159692 49659

   Artikkel
  • Jordbruksinntekten opp 10 prosent

   Publisert:

   642 000 kroner i 2015 fordelte seg med 316 000 kroner fra lønn og pensjoner, 265 000 kroner fra

   Artikkel
  • Inntektsulikhet og inntektsmobilitet i Norge 1986-1990

   Publisert:

   årsinntekt over tid og hvilken effekt denne variasjonen har på inntektsulikheten. I denne studien rettes oppmerksomheten mot fordelingen av personers egne inntekter; dvs. egne lønns

   Publikasjon
  • Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   . Norskfødte kvinner som har foreldre fra India, utmerker seg for eksempel med å ha svært høye lønns- og næringsinntekter. Median yrkesinntekt for disse kvinnene var

   Artikkel
  • 48 000 personer med firmabilordning

   Publisert:

   lønnen til sine ansatte. Gjennomsnittlig lønnsinntekt for personer med firmabil utgjorde 600 000 kroner i 2002, inklusive fordelsberegning ved bruk av firmabilen. Forfatter lønnen til sine ansatte. Gjennomsnittlig lønnsinntekt for personer med firmabil utgjorde 600 000 kroner i 2002, inklusive fordelsberegning ved bruk av firmabilen. Forfatter

   Artikkel
  • Yrkesaktivitet i lavinntektshusholdninger

   Publisert:

   på at yrkesaktive i lavinntektshushold-ninger er noe overrepresentert i yrker med under gjennomsnittlig lønn. Overrepre-sentasjonen er imidlertid ikke stor og gjennomsnittlig beregnet månedslønn i yrke-ne med lav lønn er langt

   Publikasjon
  • Hvor mye inntektsskatt betaler vi?

   Publisert:

   (men hos aksjeselskapet), blir resultatet altså lavere skatt enn om hele inntekten stammer fra lønnet arbeid lønn tilsvarende 100 prosent og den andre 67 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Figuren viser at den norske familien befinner seg omtrent "midt

   Artikkel