Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 105 treff for "lønn" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stadig færre mottar arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   lønnsmottakere Arbeidstakere i Norge utbetalte i alt 1 359 milliarder kroner i skattepliktig lønn til nær 3 millioner lønnsmottakere i 2019. Dette er en økning på høyere enn økningen i årene 2015-2017. Det ble i 2019 29 000 flere bosatte personer med utbetalt lønn i Norge. Gjennomsnittlig årlig

   Artikkel
  • Sterk vekst i næringsinntekten

   Publisert:

   økt med 5 prosent til 624 000 kroner for denne gruppen næringsdrivende. 202 000 personer hadde sin hovedinntekt fra lønn og pensjoner. Dette er 3 000 færre enn i 2017 næring 549400 567500 582300 595000 623900 Hovedinntekt fra lønn og pensjon 54100 55200 56100 57500 60400 I alt 232 000 enkeltpersonforetak hadde levert elektronisk næringsoppgave i 2018

   Artikkel
  • Fastlegers inntekter og kostnader i 2018

   Publisert:

   fastlønnede, noen driver aksjeselskap og lønnes fra selskapet, mens andre driver enkeltpersonforetak og mottar ikke lønn, men næringsinntekt

   Publikasjon
  • Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer

   Publisert:

   . Lønnsstatistikken omfatter kontante ytelser mottatt av lønnstakere per måned, mens yrkesinntektsbegrepet består av lønns- og netto næringsinntekter i løpet av et kalenderår for alle personer i privathusholdninger. Kjønnsforskjeller i lønn blir større når man bruker årlig inntektsstatistikk fra skattemeldingen enn når man

   Artikkel
  • Utbetaling av dagpenger redusert med 21 prosent

   Publisert:

   17,5 prosent, mens gjennomsnittlig beløp per mottaker gikk ned med 4,7 prosent til 88 100 kroner. Lønn og honorarer økte Det ble i 2018 utbetalte 1 290 milliarder kroner i lønn og honorarer til 2 950 000 personer 17

   Artikkel
  • Inntektsforskjellen mellom menn og kvinner noe redusert

   Publisert:

   99 000, mens det er på 163 000 for menn. Totalt blir det 501 milliarder kroner til fellesskapet fra personlige skattepliktige. Personinntekt lønn

   Artikkel
  • Sterkere vekst i næringsinntekten

   Publisert:

   økt med 2 prosent til 595 000 kroner for denne gruppen næringsdrivende. 206 000 personer hadde sin hovedinntekt fra lønn og pensjoner. Dette er 2 000 færre enn i 2016 næring 528300 549400 567500 582300 595000 Hovedinntekt fra lønn og pensjon 51900 54100 55200 56100 57500 Resultat for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra

   Artikkel
  • Svak inntektsvekst og stabil inntektsfordeling

   Publisert:

   Svak inntektsvekst og stabil inntektsfordeling Publisert: 20. desember 2018 Økningen i lønn og pensjoner var litt sterkere enn prisveksten i 2017: Anne Berit Dalgard Økningen i lønn og pensjoner var litt sterkere enn prisveksten i 2017

   Artikkel
  • Fastlegers inntekter og kostnader

   Om etablering av et datamateriale

   Publisert:

   . Det kan skyldes at lønn til fastlegen føres som «lønnskostnader» i aksjeselskapene. I kapittel 4 viser vi hvordan fastlegers inntekter og kostnader varierer etter ulike forhold

   Publikasjon
  • 1 av 3 gårdbrukere uten jordbruksinntekt

   Publisert:

   gårdbrukere, etter type inntekt Figur 1. Gjennomsnittlige inntekter for gårdbrukere, etter type inntekt Pensjoner, kapital- inntekter og lignende Andre nærings- inntekter Lønn

   Artikkel
  • Høy inntektsvekst for eldre

   Publisert:

   . Frem til 2008 fikk eldre i alderen 67-69 år redusert pensjon dersom de mottok lønn (arbeidsinntekt) større enn 2 ganger Folketrygdens løpet av året. Statistikken inneholder lønns- og næringsinntekt (yrkesinntekt), kapitalinntekter, skattepliktige overføringer som pensjoner og trygder, og

   Artikkel
  • Dagpenger – færre mottar mer

   Publisert:

   før, samtidig som gjennomsnittlig beløp økte med 21 prosent og det totale beløpet økte med 12 prosent. Utbetalinger av lønn og honorarer økte med 3,4 prosent Av de 3 170 000 personene som fikk utbetalt lønn og honorarer i 2017, var nær 2 940 000 personer registrert som bosatt i Norge og i alderen 17 år og eldre

   Artikkel
  • Derfor fikk vi skattereformen i 2006

   Publisert:

   på kapital og lønn og den introduserte delingsmodellen, som bestemmer hvordan næringsinntekt skal fordeles på lønn og kapital. Dette ga insentiver for en del småbedriftseiere til å organisere seg ut av delingsmodellen

   Artikkel
  • 469 milliarder kroner i utlignet skatt

   Publisert:

   innføringen har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt ble redusert fra 27 til 25 prosent fra 2015 til 2016. Personinntekt lønn

   Artikkel
  • Husholdningene

   Publisert:

   største sektorene i norsk økonomi. Store deler av lønn og kapitalavkastning fra produksjon i ulike sektorer ender som inntekt hos husholdningene, som enten kan konsumeres eller spares. I de senere årene har det vært en betydelig lønn og kapitalavkastning fra produksjon i ulike sektorer ender som inntekt hos husholdningene, som enten kan konsumeres eller spares. I de senere årene har det vært en betydelig

   Artikkel