Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 105 treff for "lønn" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sterk inntektsvekst - forskjeller består

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2009/5-6 Inntekt, lønn og forbruk Sterk inntektsvekst - forskjeller består Publisert: 7, lønns- og trekkoppgaveregisteret, Nav, husbanken, befolkningsstatistikken og så videre. Inntektsstatistikken er fra 2007, som er det siste tilgjengelige

   Artikkel
  • Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/5-6 Inntekt, lønn og forbruk Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter Publisert: 12. I 2005 var gjennomsnittlig lønn per normalårsverk 361 200 kroner. Målt i faste kroner viser tallene at

   Artikkel
  • Flere tar del i inntektsveksten

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/5-6 Inntekt, lønn og forbruk Flere tar del i inntektsveksten Publisert: 8 enn 33 timer per uke eller med stillingsandel på mindre enn 100 prosent normalt sett definert som deltidsansatte . For å kunne sammenlikne lønnen til

   Artikkel
  • Inntektene øker, men gjelden øker mer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2006/5-6 Inntekt, lønn og forbruk Inntektene øker, men gjelden øker mer Publisert: 11. desember 2006 De fleste husholdninger har hatt god inntektsvekst i perioden 1990 til 2004. Gjennomsnittlig gjeld for alle husholdninger var på nesten 600 000 kroner i 2004. Kvinner har lavere lønn enn menn, og

   Artikkel
  • Større inntektsforskjeller

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2005/4 Inntekt, lønn og forbruk Større inntektsforskjeller Publisert: 27 dette var samme andel som året før. Det skjedde en relativt moderat økning i lønn per normalårsverk fra 2002 til 2003

   Artikkel
  • Frynsegoder - mer populære, men påvirker de inntektsfordelingen?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 8/2000 Frynsegoder - mer populære, men påvirker de inntektsfordelingen? Publisert: 2. november 2000 Frynsegoder har blitt en stadig mer populær avlønningsform blant norske arbeids

   Artikkel
  • Lønn og honorarer økte med 2,3 prosent

   Publisert:

   Lønn og honorarer økte med 2,3 prosent Publisert: 4. april 2017 Foreløpige tall fra ligningen viser at arbeidsgivere utbetalte i alt 1 222 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2016, i følge nye tall fra Skattestatistikk for personer. Dette er 27 milliarder kroner eller 2,3 prosent mer enn året før

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   ). Rapporten belyser fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn gjennom sysselsetting, tidsbruk, lønn og inntekt, kjønnsforskjeller i

   Publikasjon
  • Over 60 prosent av menn i privat sektor kombinerer jobb og alderspensjon

   Publisert:

   å være yrkestilknyttet enn vi gjør i figur 1, siden hovedinntektskilden må være yrkesinntekt fra enten lønn eller) et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Ansatte i privat sektor som har AFP-avtale, kan fritt ta ut AFP i kombinasjon med lønn og alderspensjon

   Artikkel
  • Færre unge har deltidsjobb

   Publisert:

   Færre unge har deltidsjobb Publisert: 13. juni 2017 Stadig færre tenåringer har i dag erfaring fra arbeidslivet, for eksempel i form av en deltidsjobb eller sommerjobb. Mens nærmere tre av fire 17-åri

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   Faktahefter Minifakta om Norge 2015 Publisert: 29. april 2015 Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven. I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   lønn, inntekt og yrkesdeltakelse. Rapporten viser at til tross for en viss utjevning, er det fremdeles stor forskjell mellom

   Publikasjon
  • LOTTE-Arbeid - en mikrosimuleringsmodell for arbeidstilbudseffekter

   Publisert:

   Rapporter 2008/11 LOTTE-Arbeid - en mikrosimuleringsmodell for arbeidstilbudseffekter Publisert: 25. april 2008 Å lage modellverktøy til å studere effekter av endringer i skattesystemet har en lang hi

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   Rapporter 2005/35 Inntekt sysselsetting og tidsbruk Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Publisert: 9. desember 2005 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til de

   Publikasjon
  • Kontantstøtten

   Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling

   Publisert:

   Rapporter 2001/05 Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling Kontantstøtten Publisert: 16. februar 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kontantstøtten

   Publikasjon