Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 105 treff for "lønn" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Unge som faller utenfor og deres inntektsutvikling

   Publisert:

   utenforskap var yrkestilknyttet En person regnes som yrkestilknyttet dersom årlig lønn og/eller næringsinntekt er større enn to ganger folketrygdens grunnbeløp

   Artikkel
  • Barna som vokser opp i lavinntekt

   Publisert:

   har for risiko for lavinntekt ut fra antall yrkestilknyttede En person regnes som yrkesaktiv dersom årlig lønn og/eller netto næringsinntekt er større

   Artikkel
  • Offentlige tjenester reduserer ulikhet og fattigdom

   Publisert:

   . Det er grundig dokumentert at ulikheten i markedsinntekter – lønn- og kapitalinntekter – har

   Artikkel
  • Gjeld utjevner formuesforskjeller mellom menn og kvinner

   Publisert:

   måles ut i fra eksempel lønn eller inntekt. Men gjelder dette også for en annen viktig

   Artikkel
  • Antall dagpengemottakere økte med 255 prosent i 2020

   Publisert:

   lønn under gjennomsnittet drev opp lønnsveksten i 2020. Gjennomsnittlig lønnsinntekt i 2020 lå på 464 200 kroner. Merk at lønn i lønnsstatistikken og vært ledige i 2020 har også vært i lønnet arbeid gjennom året. Nedstengningen under pandemien begynte

   Artikkel
  • Skatt for personer

   Publisert:

   særfradrag 4 098 390 1 496 078 4 134 551 1 568 172 379 300 Personinntekt lønn 3 102 932 1 392 083 3 123 440 1 459 516 467 300 Personinntekt pensjoner 1 014 213 293 799 1 028 665 308 069 299 500 Personinntekt lønn 3 102 932 1 392 083 3 123 440 1 459 516 467 300 ¬ Lønn og honorarer 2 970 009 1 292 321 3 024 374 1 361 466 450 200

   Statistikk
  • Store ulikheter i formue

   Publisert:

   beregnet verdi fra offentlige tjenestepensjoner enn det uføre menn har. Høye formuer for ledere og i yrker med krav til høyere utdanning Lønn, inntekt og formue henger nøye sammen. Lønn er en viktig inntektskilde og inntektsnivået har betydning for hvor mye man kan spare og investere. Blant de 448 013

   Artikkel
  • Inntekter, personlig næringsdrivende

   Publisert:

   . Gjennomsnitt i kroner.Publisert 18. mars 2021 2019 I alt Næring Lønn og pensjon Antall personlig næringsdrivende (personer Lønn og pensjon (kr) 365 600 78 000 532 200 Kapitalinntekter (kr) 58 100 57 800 58 300 Utlignet skatt (kr

   Statistikk
  • Inntekter, personlig næringsdrivende

   Publisert:

   . Gjennomsnittlig inntekt i kroner. 2019 I alt Næring Lønn og pensjon Bruttoinntekt (kr) 702 500 788 100 652 900 Personinntekt lønn, uføretrygd og pensjon (kr) 600 400 628 600 584 200 Personinntekt lønn, uføretrygd, pensjon (kr) 365 600 78 000 532 200 Personinntekt næring (kr

   Statistikk
  • Fortsatt vekst i næringsinntekten

   Publisert:

   lønn, trygd og pensjoner. Dette er et likt antall som i 2018. Denne siste gruppen hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 62 000 kroner næring 567500 582300 595000 623900 649300 Hovedinntekt fra lønn og pensjon 55200 56100 57500 60400 61900 Resultat for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra

   Artikkel
  • Skogeiernes inntekt

   Publisert:

   , lønn og pensjon Personinntekt, lønn Næringsinntekt i alt Herav næringsinntekt skogbruk3 Andre inntekter 2019 Hele landet 18 323 771 000 2 150 000 4 025 000 194 000 379 000 302 000 306 000 57 000 86 000 Fylke Østfold (-2019, lønn og pensjon Personinntekt, lønn Næringsinntekt i alt Herav næringsinntekt skogbruk3 Andre inntekter 2019 I alt 115 748 77 717 151 649 383 850 20 160 53 994 37 544 13 246 1 036 10 478 Fylke Østfold (-2019

   Statistikk
  • Gjennomsnittlig bruttoinntekt var 488 600 kroner i 2019

   Publisert:

   . Personinntekt lønn økte med 4,2 prosent i gjennomsnitt i 2019 sammenlignet med en vekst på 3,6 prosent i 2018. Flere med aksjesparekonto Fra 2017 av kunne personer

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   , Lønn og arbeidskraftkostnader, Forurensning og klima, Forbruk, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Stadig færre mottar arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   lønnsmottakere Arbeidstakere i Norge utbetalte i alt 1 359 milliarder kroner i skattepliktig lønn til nær 3 millioner lønnsmottakere i 2019. Dette er en økning på høyere enn økningen i årene 2015-2017. Det ble i 2019 29 000 flere bosatte personer med utbetalt lønn i Norge. Gjennomsnittlig årlig

   Artikkel
  • Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer

   Publisert:

   . Lønnsstatistikken omfatter kontante ytelser mottatt av lønnstakere per måned, mens yrkesinntektsbegrepet består av lønns- og netto næringsinntekter i løpet av et kalenderår for alle personer i privathusholdninger. Kjønnsforskjeller i lønn blir større når man bruker årlig inntektsstatistikk fra skattemeldingen enn når man

   Artikkel