Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 100 treff for "lønn" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stor variasjon i sysselsetting og inntekt blant pensjonister

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/4 Stor variasjon i sysselsetting og inntekt blant pensjonister Publisert: 1. desember 1994 Blant personer som mottar pensjon fra folketrygden, er yrkesdeltakelse mest vanlig for

   Artikkel
  • Ektefellen en ressurs - også for menn

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/3 Inntektstap ved langtidsledighet Ektefellen en ressurs - også for menn Publisert: 2. oktober 1995 Det er særlig menn som rammes av arbeidsledighet, men når kvinner først er bli

   Artikkel
  • Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår

   Publisert:

   Rapporter 1997/13 Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår Publisert: 17. juni 1997 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Langtidsarbeidslediges i

   Publikasjon
  • 60 prosent av utgiftene til mat

   Publisert:

   . De seks familiene i Kristiania levde stort sett av mannens lønn, nær 1 400 kroner per år. Husholdningene utenfor Kristiania hadde alle biinntekter av losjerende, grisehold og

   Artikkel
  • Bedre kilder for skattestatistikken

   Publisert:

   . Ligningsmyndighetene har på forhånd opplysninger om skattyters lønn, bankinnskudd, lån, livsforsikringer, pensjonsforsikringer, innskudd i borettslag, betalt barnehageplass, aksjer, bil, campingvogn med mer

   Artikkel
  • Frynsegoder - mer populære, men påvirker de inntektsfordelingen?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 8/2000 Frynsegoder - mer populære, men påvirker de inntektsfordelingen? Publisert: 2. november 2000 Frynsegoder har blitt en stadig mer populær avlønningsform blant norske arbeids

   Artikkel
  • Kontantstøtten

   Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling

   Publisert:

   Rapporter 2001/05 Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling Kontantstøtten Publisert: 16. februar 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kontantstøtten

   Publikasjon
  • Mindre melk og brød

   Publisert:

   lønnede, mens de med dårligst råd prioriterte øl og brennevin. Også når det gjelder tobakksutgiftene er klasseforskjellene lette å lønn mer enn 4 kroner mer per år. Prosentandelen brukt totalt på "utgifter i intellektuelle

   Artikkel
  • Fattigstatistikk mellom økonomi og moral

   Publisert:

   som et kort vedlegg til en undersøkelse om syerskenes lønns- og arbeidsforhold, i 1907. Sammenstillingen var ikke tilfeldig, nettopp syerskene var en

   Artikkel
  • Dobbelt så høye inntekter i Bærum som i Beiarn

   Publisert:

   . Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte over 16 år var 237 300 kroner i 2000. Bruttoinntekt er summen av lønn, pensjoner

   Artikkel
  • Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 2000

   Publisert:

   år og over var 237 300 kroner i 2000. Bruttoinntekt er summen av lønn, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter

   Artikkel
  • Større likhet med fastlandet

   Publisert:

   . Denne reduksjonen har dog normalt vært ledsaget av en viss kompensasjon i form av høyere lønn. Ansatte i private selskaper mottar få slike goder fra 253 000 kroner for de med botid under to år. Igjen er det lønnsinntekten som bidrar mest til inntektsforskjellene, lønnen øker med økende botid. Noen

   Artikkel
  • Hvorfor sparer de eldre så mye?

   Publisert:

   . Likningsregisteret har opplysninger om husholdningens alminnelige inntekt, det vil si summen av lønn, pensjon. Derimot har likningsregisteret separate opplysninger om personinntekten, det vil si lønn, pensjon og næringsinntekt

   Artikkel
  • Kvinner eier leiligheter - menn eier alt annet

   Publisert:

   året (tallet inkluderer lønns- og næringsinntekt, pensjoner og kapitalinntekter lønner seg Hvilken samlivsform "lønner" seg mest økonomisk? Selvangivelsesstatistikken til SSB viser at det er de skilte og de separerte kvinnene som helt klart har de

   Artikkel
  • Inntekt og forbruk

   Publisert:

   64-66 prosent, og andelen som yrkesinntekten utgjør av samlet husholdningsinntekt var på 74 prosent i 2001. I 2001 økte lønn per. Mellom 1990 og 2001 økte lønn per normalårsverk med nærmere 25 prosent målt i faste kroner. Stadig flere toinntektsfamilier Den

   Artikkel