Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (8)

Vis alle

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (8)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 8 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling

   Publisert:

   Notater 2007/53 Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling Publisert: 19. november 2007 I forbindelse med Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Oslo,Hovedstadsmeldingen (St.meld. nr. 31, 2006-2007

   Publikasjon
  • Fattigdom i Stor-Osloregionen

   En empirisk analyse

   Publisert:

   : 18. mai 2005 Tidligere empiriske fattigdomsstudier viser at Oslo er det stedet i landet hvor fattigdomsproblemet er størst. Fra tidligere studier vet vi imidlertid lite om hvordan fattigdomssituasjonen er på bydelsnivå i Oslo

   Publikasjon
  • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

   Demografi, utdanning og inntekt

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra Pakistan og Somalia. Oslo er den kommunen hvor barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn utgjør den

   Publikasjon
  • Forbruksundersøkelsen 2012

   Dokumentasjon av datainnsamling, analyse av datakvalitet og beregning av frafallsvekter

   Publisert:

   år deltatt. Svarprosenten fordelt etter husholdningstype varierer fra knappe 43 prosent for husholdninger med bare en person til vel 56 prosent for par uten hjemmeboende barn. Oslo kom

   Publikasjon
  • Boligutgiftene i Norge på 1990-tallet

   Systematiske observasjoner av livsfase, geografi og husholdningstype

   Publisert:

   . Oslo og Akershus har høy boutgiftsbelastning (boutgift sett i forhold til inntekt

   Publikasjon
  • Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere

   En empirisk analyse for perioden 1993-2007

   Publisert:

   . Videre finner vi at det er større fattigdom blant innvandrere bosatt i Oslo enn blant innvandrere bosatt i ikke-sentrale strøk, selv når vi ser på

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007

   Publisert:

   størst inntektsforskjeller i Oslo og minst i Finnmark. I internasjonal sammenheng har Norge en lav andel av befolkningen under lavinntektsgrensen

   Publikasjon
  • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger

   En analyse basert på registerdata

   Publisert:

   havne under lavinntektsgrensen hvis de bor i de minste og mest perifere kommunene, er lavinntektsandelen blant barn i parhusholdninger høyest i Oslo

   Publikasjon