Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 24 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid Publisert: 8. september 2020 Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjon

   Artikkel
  • 4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre

   Publisert:

   4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre Publisert: 21. juli 2020 36 prosent av de mellom 18 og 66 år som i 2019 fikk tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, var uføre. Flere k

   Artikkel
  • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

   Publisert:

   Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer Publisert: 1. juli 2020 En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befo

   Artikkel
  • De over 80 lever sunnere

   Publisert:

   De over 80 lever sunnere Publisert: 25. juni 2020 Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgruppe

   Artikkel
  • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

   Publisert:

   . ( Side 191-208). (Rapporter 2017/3). Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/309211 Ingebretsen

   Artikkel
  • Høyt utdannede behandler smerter selv

   Publisert:

   Høyt utdannede behandler smerter selv Publisert: 21. juni 2017 I en spørreundersøkelse fra SSB sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfr

   Artikkel
  • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

   Publisert:

   Spesialisthelsetjenesten 2005–2015 Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler Publisert: 20. mars 2017 Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 san

   Artikkel
  • Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid Publisert: 15. september 2016 Én av seks yter regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. Det er i aldersgruppen 45–66 år a

   Artikkel
  • Eldre og enslige har minst sosial kontakt

   Publisert:

   Eldre og enslige har minst sosial kontakt Publisert: 24. juni 2016 De aller fleste har en nær fortrolig og minst to personer de kan be om hjelp hvis de får personlige problemer, men eldre og enslige m

   Artikkel
  • Oslofolk er sunnest i landet

   Publisert:

   Oslofolk er sunnest i landet Publisert: 20. juni 2016 Nordmenns levevaner blir bedre, men i et folkehelseperspektiv går utviklingen saktere enn ønsket. Til tross for at vi røyker mindre, drikker mindr

   Artikkel
  • Folkehelse i samhandlingens tegn

   Publisert:

   nett­utgaven av Samfunnsspeilet: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sosiale-indikatorer Referanser Amdam, Sverre og Signe

   Artikkel
  • Innvandrerens møte med fastlegen

   Publisert:

   -forhold-og-kriminalitet/ssp/2011-2 ) Blom, Svein (2008): Innvandreres helse 2005/2006, Rapporter 2008/35, Statistisk sentralbyrå. ( http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/innvandreres-helse-2005-2006 ) IMDi-rapport (2007). Fastleger og tolketjenester, 6-2007, Integrerings og

   Artikkel
  • Dårligere helse blant innvandrerne

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/2 Innvandreres helse Dårligere helse blant innvandrerne Publisert: 2. mai 2011 I levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 framstår innvandrere som sykere enn befolkninge

   Artikkel
  • Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/2 Eldreomsorg Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre Publisert: 2. mai 2011 Mange eldre lever med sykdom som påvirker hverdagen. Selv om mye tyder på at eldres helse er blitt bedr

   Artikkel
  • God statistikk bidrar til at flere vaksineres

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/1 Vaksinering i Malawi God statistikk bidrar til at flere vaksineres Publisert: 28. februar 2011 God statistikk er et viktig styringsverktøy for å øke vaksinedekningen i utviklin

   Artikkel