Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (7)

Vis alle

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (7)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 7 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

   Publisert:

   Rapporter 2006/33 Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet Publisert: 25. oktober 2006 Rapporten analyserer vestlige og ikke-vestlige innvandreres og nordmenns flyttebevegelser mellom grunnkretser og bydelsgrupper i Oslo i

   Publikasjon
  • Får de som har rett på det bostøtte?

   Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

   Publisert:

   . Mange enslige med barn kvalifiserer også til bostøtte. Det er i de mest sentrale kommunene vi finner flest kvalifiserte og Oslo har størst andel

   Publikasjon
  • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

   Publisert:

   høyeste andelen finner vi blant husholdninger fra Afrika. Det er flere husholdninger som er trangbodde i Oslo enn ellers i landet og forskjellen mellom innvandrerhusholdninger og

   Publikasjon
  • Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

   Dokumentasjon

   Publisert:

   . Utvalget til undersøkelsen er på 4 574 personer. Omtrent halvparten av disse er personer som var bosatt i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim i 2008, og som i perioden 2009 til 2013 har mottatt startlån

   Publikasjon
  • Vanskeligstilte på boligmarkedet

   Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet?

   Publisert:

   . Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn og eldre er i liten grad vanskeligstilt på boligmarkedet særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Unge er også mer utsatt, det samme gjelder familier med mange barn

   Publikasjon
  • Utvikling i boforhold 1987-1997

   Rapport til Boligutvalget

   Publisert:

   . Geografisk er forskjellene i andelen eiere forholdsvis små (andelen selveiere varierer imidlertid betydelig, og er lav i Oslo). Tallene kan tyde på. Oslo skiller seg sterkt ut, med noe færre som bor i småhus, og betydelig færre som bor i enebolig. Det er

   Publikasjon
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2005

   Publisert:

   husleienivået i Oslo/Akershus seg klart fra resten av landet ved å ligge på et høyere nivå, 5873 kroner per måned mot 4101 kroner i (papir/web, telefon og besøk) for å øke antall leieobservasjoner, innhenting av registerinformasjon med oversampling for Oslo og Bergen og tilleggsutvalg av unge under 25 år

   Publikasjon