Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 261 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

   Publisert:

   En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo Publisert: 6. oktober 2020 År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig. I Innlandet bor 4 av 10 utenfor tettsteder. I Oslo bor nesten alle tett, og opp mot 90 prosent bor tett i Rogaland og Viken. Figur 1

   Artikkel
  • Innvandrere på Oslo-kartet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 3/2015 Befolkningsutvikling i Oslo – rutenettkart 2000 og 2015 Innvandrere på Oslo-kartet Publisert: 14. oktober 2015 Oslo har mange innvandrere, og andelen med innvandrerbakgrunn er

   Artikkel
  • Innvandrere på Oslo-kartet

   Publisert:

   Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo i 2000 og 2015, i ruter på 250x250 meter

   Artikkel
  • Folk flytter fra Oslo

   Publisert:

   Flyttinger Folk flytter fra Oslo Publisert: 3. april 2001 For første gang siden 70-årene er det flere innenlandske flyttinger fra enn til Oslo og Akershus-årene er det flere innenlandske flyttinger fra enn til Oslo og Akershus. – Men de fruktbare kvinnene i hovedstadsområdet

   Artikkel
  • Oslo har mest likestilt arbeidsmarked

   Publisert:

   Oslo har mest likestilt arbeidsmarked Publisert: 18. desember 2017 Endret: 18. desember 2017 Kjønnsforskjellene i arbeidsmarkedet varierer etter hvor i landet man bor. I Oslo er imidlertid forskjellene mindre enn i de andre fylkene. Kjønnsforskjellene i arbeidsmarkedet varierer etter hvor i landet man bor

   Artikkel
  • Nettoinnflyttingen til Oslo er halvert

   Publisert:

   Nettoinnflyttingen til Oslo er halvert Publisert: 24. april 2017 Nettoinnflyttingen til Oslo, Rogaland og Hordaland falt mye i 2016, mens Nordland, Hedmark og Sør størst nettoinnflytting. Nettoinnflyttingen til Oslo, Rogaland og Hordaland falt mye i 2016, mens Nordland, Hedmark og Sør

   Artikkel
  • De fleste somaliere bor i Oslo

   Publisert:

   SSB-publikasjon De fleste somaliere bor i Oslo Publisert: 22. september 2004 Rapporten viser blant annet at somaliere utgjør den femte største innvandrergruppen i Norge, og at nesten halvparten av dem er bosatt i Oslo-området

   Artikkel
  • Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

   Publisert:

   Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted Publisert: 3. desember 2018 Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017. Forfatter: Anders Falnes-Dalheim Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017

   Artikkel
  • Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted

   Publisert:

   Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted Publisert: 19. desember 2017 1. januar 2017 bodde i alt 4 283 000 personer i totalt 993 tettsteder i Norge. I Oslo tettsted bodde det om lag 990 000 personer, eller 23 prosent av tettstedsbefolkningen

   Artikkel
  • Fortsatt store forskjeller i levealder i Oslo

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 4/2013 Forventet levealder i Oslos bydeler Fortsatt store forskjeller i levealder i Oslo Publisert: 8. oktober 2013 Det er store forskjeller i forventet levealder mellom bydelene i Oslo, og

   Artikkel
  • Klare geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2005/6 Befolkningsstatistikk Klare geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo Publisert: 8. desember 2005 Folk som bor i ytre Oslo vest blir vesentlig eldre enn særlig de som bor i de indre østlige bydelene

   Artikkel
  • Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2017 Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025 Publisert: 8. juni 2017 I denne artikkelen benytter vi ulike befolkningsframskrivinger til å studere mulige konsekvenser av den demografiske utviklingen for Oslo kommunes økonomi fram mot år 2025

   Artikkel
  • Flyktninger flytter mindre enn før, men mange vil til Oslo

   Publisert:

   før, men mange vil til Oslo Publisert: 7. mars 2012 Flyktninger som blir innvilget opphold i Norge, blir bosatt i alle deler av landet. Mange av dem flytter, og etter noen år har mange endt opp i Oslo og omegn. De flytter imidlertid mindre nå enn tidligere

   Artikkel
  • Høyest innvandrerandel i Oslo, men større segregasjon i danske byer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2006/4 Innvandrere i Norge og Danmark Høyest innvandrerandel i Oslo, men 1.1.2004. Norge Oslo har fra og med 1997 552 grunnkretser eller roder innenfor sine grenser

   Artikkel
  • Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig

   Publisert:

   Levekår og flyttemønstre i storbyene, 2001 Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig Publisert: 5. mai 2003 Rundt halvparten av sosialhjelpsmottakere, ikke-vestlige innvandrere og fattige i Oslo og Akershus har dårlige boforhold

   Artikkel