Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (8)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (8)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 8 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i Norge

   Publisert:

   måles for alle virksomheter separat etter en aggregert fylkesinndeling, er det regioner som Oslo, Akershus og. Når bidragene til segregering måles simultant for alle regioner, er det en tendens til noe fallende segregering gjennom perioden i Oslo, men økende segregering på arbeidsplassene på Vestlandet, i

   Publikasjon
  • Statistics Norway from cell offices to open landscape

   A survey from Department of Administration

   Publisert:

   Undersøkelsen om Statistisk sentralbyrås forestående flytting til nye kontorlokaler i Oslo ble gjennomført i tiden 4. – 15. februar blant ansatte i Administrasjons¬avdelingen med arbeidssted i Oslo. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de ansattes synspunkter

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

   Publisert:

   . Blant landets tre mest folkerike kommuner har virksomhetene i Oslo klart høyest andel innvandrere blant de ansatte, men det skyldes at så mange innvandrere bor i Oslo. Om man ser andelen innvandrere blant de ansatte i forhold til innvandrerandelen i befolkningen i hver region, viser det seg at indikatoren for Bergen (101) er høyere enn for Oslo (91

   Publikasjon
  • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

   Publisert:

   øker bemanningsbehovet i løpet av perioden 2013-2040 sterkest i opptaksområdene AHUS (54,4 prosent), Stavanger (51), Oslo (46,7), Bergen (45,4) og Sørlandet (45). Svakest blir den prosentvise veksten i

   Publikasjon
  • Sysselsetting i statsforvaltningen

   Publisert:

   . Flest statsansatte finner vi i Oslo. I denne rapporten kommer det frem at antallet. Flest statsansatte i hovedstaden Oslo var med sin andel på 25 prosent det fylket som hadde flest av de statlige årsverkene

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   henholdsvis 76 og 79 i disse årene. Av kommunene Oslo, Bergen og Trondheim har bedrifter i Oslo klart høyest andel innvandrere, men når vi ser det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, finner vi at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86

   Publikasjon
  • Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner

   Publisert:

   . Det er utarbeidet tall for de tre kommunene Oslo, Bergen og Stavanger. For å få uførepensjoneringsmønsteret i Oslo, Bergen og Stavanger med landet som helhet. For å belyse flere sider ved de ansattes tilknytning til

   Publikasjon
  • Utvikling av statistikk om innvandrerandeler i bedrifter

   Publisert:

   . Mens bedrifter med minst ti ansatte i Oslo har en gjennomsnittlig andel innvandrere på

   Publikasjon