SSBs publikasjoner

Treff (8592)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
31 prosent av godset med norske lastebiler Artikler Transport og reiseliv
Fjerde høyeste eksportverdi Artikler Utenriksøkonomi
Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet Rapporter 2019/04 Helse
Mer enn fem år med økte importpriser Artikler Priser og prisindekser
Godt årsresultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Fall i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2018 Notater 2019/10 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Lønnsvekst på 2,8 prosent Artikler
Økt omsetning i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Norge på kurs- og seminartoppen i Europa Artikler Utdanning
Kven er yrkesfiskaren – og kva tener han? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Oppgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer