SSBs publikasjoner

Treff (8048)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norge og VM-landene Artikler Utenriksøkonomi
Økt satsing på psykisk helse Artikler Helse
Stabil containertransport på kysten Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Lavere kostnader for sykehusene på grunn av momsfritak Artikler Helse
0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
5 prosent flere med flyktningbakgrunn Artikler Innvandring og innvandrere
Slik er norske barnefamilier Artikler Befolkning
Oppgang i campingovernattingar fram mot mai Artikler Transport og reiseliv
Ikke skutt flere ulver siden 1919 Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Velgerundersøkelsen 2017: Dokumentasjonsrapport Notater 2018/27 Valg
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Færre bor på landbrukseiendommer Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stor nedgang i antall flyktninger Artikler Innvandring og innvandrere
Mer energieffektiv produksjon Artikler Energi og industri
Energiforbruket i veitransport har økt mest Artikler Energi og industri