SSBs publikasjoner

Treff (8453)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flott norsk sommer ga vekst i feriereiser innenlands Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Oslo og Bærum på husleigetoppen Artikler Priser og prisindekser
13 av de 14 omkomne i november var menn Artikler Transport og reiseliv
Markert nedgang for villreinjakta Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
1 av 4 sysselsatte kombinerer arbeid med utdanning eller velferdsordninger Artikler Arbeid og lønn
Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer øker Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
4 prosent av alderspensjonistene har innvandrerbakgrunn Artikler Arbeid og lønn
Hva viser de ulike statistikkene om tilknytning til velferdsordninger? Artikler Arbeid og lønn
Kulturstatistikk 2017 Statistiske analyser 160 Kultur og fritid
9 av 10 kroner til drift dekket av offentlig tilskudd Artikler Utdanning
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Prisoppgang på nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Store forskjeller i pengebruk mellom norske sykehus Artikler Helse
Voksne i grunnskoleopplæring: En kartlegging av eksisterende registreringer og vurdering av alternative individrapporteringer Notater 2018/47 Utdanning