SSBs publikasjoner

Treff (8298)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Rekordhøye tømmerpriser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Liten økning i uføreandelen Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Bred optimisme i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norsk industri 2017: Bunnen er nådd Statistiske analyser 159 Energi og industri
6,5 prosent auke i skatteinnbetalingane Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Halvparten av nyetablerte aksjeselskap overlevde i fem år Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
Amerikanerne kommer Artikler Transport og reiseliv
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Færre alderspensjonister blant innvandrere Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Dette bruker nordmenn penger på Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ein nedgang i salet på 2,3 prosent Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Stabil prisutvikling på brukte boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Olje og gass styrket handelsoverskuddet Artikler Utenriksøkonomi
16 omkom i trafikken i september Artikler Transport og reiseliv