Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 385)

Alternatives to paying child benefit to the rich: means testing or higher tax?
Fleire overnattingar enn før pandemien
Nedgang i dagligvare for tredje måned på rad
72 tonn pukkellaks fanga
Rekordmange Norgesreiser i 3. kvartal
Grensehandelen tok seg opp
Auke i sysselsettinga og nedgang i arbeidsløysa
Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundre
Stor auke i eksportprisen for fersk laks
Visualisering av sesongjusterte jobbtall
223 milliarder til utdanning
Overføringsflyktninger 2020
64 prosent av mjølkekyrne i lausdriftsfjøs
Uendra sal av autodiesel i oktober
Barna som vokser opp i lavinntekt
Vekst i de fleste fylkene – men sterkest i Rogaland
Oppgangen på børsen fortsetter
Uendret andelskapital hos verdipapirfondene
Oppgangen i norsk økonomi fortsatte i 3. kvartal
Barn som bur i fosterheim utanom familie, flyttar meir
Flere døde i 3. kvartal
Oppjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2022
Fleire fødde bidrog til folkevekst i 3. kvartal
Investeringer i kraftforsyning faller kraftig i 2021
Origin and residential influences on the first partnership choices of the children of immigrants in Norway
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
Klimaeffekt av poster på statsbudsjettet
Elever i sentrale kommuner skårer høyest på nasjonale prøver
Transportutslipp påvirkes av korona, elbiler og biodrivstoff
Gratis kjernetid i barnehage i Oslo
Veldig høy strømpris for husholdningene
Handelsoverskuddet fortsetter å vokse
Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018
Næringslivets utgifter til miljøvern fortsetter å øke
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene
Rekordmange ledige stillingar trass i nokså høg arbeidsløyse
Fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater
Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn
Lavere investeringsaktivitet i detaljhandelen
Stor prisoppgang innen olje- og gassutvinning
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
Strømprisene preget KPI i oktober
De rikeste kjøpte hver femte elbil
Godt resultat hittil i år for bankene
Nå er det høyere antall jobber enn før koronautbruddet
Utenlandsk arbeidshjelp er viktig i hagebruksnæringen
Rekordhøy industriomsetning i 3. kvartal
Færre ambulanseoppdrag i 2020
Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 3. kvartal
Utviklinga i industrien har flata ut

Neste 50 artikler