Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 809)

Yrker og næringer blant nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
Laveste ledighet på 14 år
Nye reisevaner og koronatiltak i kollektivtransporten
Norsk kulturbarometer 2021
35 prosent så en digital konsert i 2021
Barn brukte kulturtilbud mer enn voksne i pandemien
Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo
Nedgang tross nettotegninger
Positiv start på børsåret 2022
Over 116 000 tapte arbeidsdagar i 2021
Why has the Norwegian krone exchange rate been persistently weak? A fully simultaneous VAR approach
Stort fall i talet på fødslar igjen etter fjorårets oppgang
Markant fall i eksportprisen for fersk laks
Økt energibruk i industrien
Færre søker om tilskott for å drive med husdyr
Ny strømprisrekord i 1. kvartal
Tredje største handelsoverskudd noensinne
Rekordår for norsk frukt i 2021
Videreutvikling av modellen for regionale befolkningsframskrivinger
Gjeninnhenting i norsk økonomi i 1. kvartal 2022
Dette er ungdomsskoleelevenes karakterer
Sterkere resultat for bankene
Over 100 000 ledige stillingar
Nye rekorder for fjernvarme
Fortsatt økte investeringer i detaljhandelen
Svak auke i eksportprisen for fersk laks
Oppgang i bygge- og anleggsaktivitet i 1. kvartal 2022
Reduserte energipriser i april
KPI opp 5,4 prosent siste tolv måneder
Policies for electrification of the car fleet in the short and long run – subsidizing electric vehicles or subsidizing charging stations?
Sterk omsetningsvekst i industrien i 1.kvartal
Moderat vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal
Flere pendler til Norge for å jobbe
Understanding the positive effects of the COVID-19 pandemic on women’s fertility in Norway
Compensated discrete choice and the Slutsky equation
Forsøk på identitetstyveri er fortsatt det mest utbredte IKT-sikkerhetsproblemet
Trått kvartal for varehandelen
A european equivalence scale for public in-kind transfers
Økte renter
Sterk vekst i bruk av fastleger
Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i 2021 i kjølvannet av ny lov
Foreldrebetaling i barnehager, januar 2022
Talet på konkursar aukar
Markant auke i eksportprisen for fersk laks
Litt dyrare barnehageplassar i 2022
Husholdningenes finansregnskap i 2020 og 2021
Økt bruk av skatteparadis
Nedgang i den skjulte arbeidsledigheten
Sterk økning i lønn og honorarer i 2021

Neste 50 artikler