Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 1079)

Renta på nye boliglån er nå høyere enn i mars 2020
Sterk vekst i utbytte
Utanlandske overnattingar meir enn dobla i august
Kraftig økning for polske lastebiler
2 av 3 barnehagelærere jobber i barnehage etter 10 år
Færre rusrelaterte straffereaksjoner
Tre av fire privatister tar kun fag de ikke har bestått fra før
Flere gruppemøter og mer kursvirksomhet hos familievernet
Miljøhensyn mot lokal verdiskaping i hyttebygging. En studie av Norefjell
Nesten all persontransport på vei
Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2021. Hovedresultater og dokumentasjon
Dagligvarer trakk detaljhandelen opp i august
Tyngre vei ut av arbeidsledighet for de i 50-årene
Svak auke i eksportprisen for fersk laks
Nær halvparten i arbeid etter fullført kvalifiseringsprogram
Kvinners liv og helse siste 20 år
Halvparten av unge kvinner er plaget med hodepine eller migrene
Hver tredje unge mottaker av AAP har lavinntekt
Kollektivtransporten nesten tilbake til normalen
Kostnadsanslag og prognoser for valutakurser. Impact case forskning
Hvor jobber barnehagelærerne?
Uendret innenlandsk gjeldsvekst
Sparer husholdningene mer selv når framtidige pensjoner blir mindre generøse?
Færre siktede, men ikke blant de aller yngste
Privatister i videregående opplæring
Nedgangen i ledigheten har flatet ut
Oppgang i eksportprisen for fersk laks
Slik henger utdanning sammen med foreldrenes utdanningsnivå
Nedgang i sal av petroleumsprodukt til vegtrafikken
Ni av ti foretak leverer sitt gamle datautstyr som EE-avfall for gjenvinning
Seks av ti oppbevarer gamle mobiltelefoner hjemme
Høyere overskudd for verdipapirfondene i 2021
Usikret gjeld. Utvikling 2019-2021 etter kjennetegn ved låntakerne
Hva er inflasjon?
Guttenavn
Jentenavn
Nyboligprisene opp 6,9 prosent
Svært høyt overskudd
Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad
Handelsoverskuddet fortsetter å vokse
Slik har høye strømpriser påvirket husholdningenes økonomi
Negative livshendelser – hvem rammes mest?
Avtagende vekst i byggekostnadene for bolig
4,9 millioner flypassasjerer i august
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks
Kun 1 av 3 enkeltpersonforetak aktive etter 1 år
Færre kommuner med psykologkompetanse innen helse og omsorg
Latente eierinntekter og skatteplikt på unoterte aksjer etter aksjonærmodellen
Bankoverføringer fra utlandet øker
KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder

Neste 50 artikler