Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 1451)

Fire av fem nye biler i 2022 var elbiler
Økt gjeld for ikke-finansielle foretak gir økt samlet gjeldsvekst
Koronapandemien bremset FoU-aktiviteten
Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen
Jegerne felte færre dyr under elg- og hjortejakta
Høyere drivstoffpriser ga økte sjøtransportkostnader
Elbiler kjøres nå mer enn bensinbiler
Arbeidsledigheten økte i februar
Oppgang i eksportprisen for fersk laks
Flere innvandrere i midlertidige stillinger
Ukrainerne gir endringer i flyttemønsteret
Køyreavstand til skolar i fylka
Updating the recording of the central bank output in the Norwegian National Accounts
On the measurement of nonmarket hospital services in the Norwegian National Accounts
Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal
Kraftig fall i bilkjøpene ga nedgang i BNP
Gårdbrukernes inntekter og gjeld økte fra 2020 til 2021
LÆRERMOD 2020-2040
Lærermangelen kan bli mindre i årene framover
Laveste handelsoverskudd siden november 2021
KOSTRA-tall for 2022
3,5 millioner flypassasjerer i februar
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
Flere sysselsatte har gått på kurs i 2022
Prisfall på energivarer dro PPI ned i februar
Norsk økonomi er ved et vendepunkt
KPI opp 6,3 prosent siste tolv måneder
Sysselsettingen blant innvandrere var uendret i 2022
Unge sparer mindre i BSU
Fagskolestudentene fra distriktet fullfører oftere utdanningen
Statistics for use in the evaluation of biosciences in Norway
Mer enn kun forventingen: Fra kohort-komponent modell til mikrosimulering av befolkningsframskrivinger
Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks
Stadig flere kvinnelige styrerepresentanter
Hvor likestilt er vi?
Alkoholsalget falt i 2022, men er fremdeles høyere enn før pandemien
Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2022
Omsetningen i industrien ned i januar
Auke i industriproduksjonen i januar
Forventa levealder falt i 2022
Rekordlav fruktbarhet i 2022
Hver tredje forsker i norsk akademia er innvandrer
Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer øker
Skyhøye gasspriser ga enorm inntektsvekst
Potet- og grovfôravlingar 2022
Krigen i Ukraina ga historisk innvandrervekst
Historisk høy våpeneksport i 2022
Nyboligprisene opp 3,7 prosent
Økning i flytende rente på boliglån
Høyeste sykefravær siden 2009

Neste 50 artikler