Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 2648)

Liten nedgang for detaljhandelen i april
Oppsving i investeringer for kraftforsyning i 2024 og 2025
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2025
Redusert innenlandsk gjeldsvekst
Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd
Arbeidsløysa på 4 prosent i april
Optimal skatt på CO2-utslipp og u-hjelp
Renteutvikling
4,4 millionar flypassasjerar i april
Lakseprisen i veke 20
Andelskapitalen til nye høyder
Husholdningene nettokjøpte aksjer
Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)
Lønnsulikheten er mindre blant innvandrere
Befolkninga auka med 12 200 i 1. kvartal
Endring i resultat for forsikringsselskapene
Referat fra møte i Rådet 7. desember 2023 (2023/5)
Skattepolitikkens bidrag til omfordeling. Impact case forskning
Personer med lav inntekt er sjeldnere på sykehus
Flat utvikling i strømpris for husholdninger i 1. kvartal
Svak utvikling i norsk økonomi i 1. kvartal
Bankoverføringer til og fra utlandet gikk ned i 1. kvartal
Svakere utlånsvekst i alle fylker i 2023
Ny rekord for norsk oljeeksport
Mange arbeidstakarar i konflikt i 2023
Flere kollektivreiser i 2023
Norsk mediebarometer 2023
Stadig færre leser papiraviser
Statistics for use in the evaluation of medical and health sciences
Statistics for use in the evaluation of mathematics, informatics and technology
Svakaste 1. kvartal sidan 2013
Økt bruk av fjernvarme i 2023
Nordmenn grensehandlet for 2,4 milliarder kroner i 1. kvartal 2024
Yrkene med høyest lønn
Mange barn og unge spiller i korps
Prisveksten dempet seg for fjerde måned på rad
Rekordhøye priser på sjømat
Flere opplever vold og trusler
Økt industriomsetning i 1.kvartal
Innvandrere i by og land: Valg og gjennomføring i videregående opplæring blant innvandrere
Oppgang i industriproduksjonen i 1. kvartal
Lavere vekst i månedslønnen
Innvandrere i distriktene fullførte videregående opplæring i mindre grad
345 000 personer er tilgjengelig for arbeid
Høg etterspørsel etter arbeidskraft
Noe økte investeringer i detaljhandelen i 1. kvartal 2024
Kraftig økning i nettoformuen
Husholdningenes finansregnskap for 2023
Færre gifta seg i 2023
Én av fire barnehagelærere med mastergrad er ansatt i barnehagen

Neste 50 artikler