Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

04534: Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg (2000=100) 1999M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

arbeidstype Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

innsatsfaktor

Totalt 4 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 258 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.07.2020
Kontakt
Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
hab@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Byggjekostnadsindeks:
indeks
Endring frå førre månad (prosent):
prosent
Endring frå førre år (prosent):
prosent
Referansetid
Byggjekostnadsindeks:
15. i månaden
Endring frå førre månad (prosent):
15. i månaden
Endring frå førre år (prosent):
15. i månaden
Basisperiode
Byggjekostnadsindeks:
2000=100
Endring frå førre månad (prosent):
2000=100
Endring frå førre år (prosent):
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

måned
2011M02
Tallene for februar 2011 ble korrigert 21.03.2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken