Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Brukerveiledning for statistikkbanken