Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbyggfebruar 2017

Innhald

Arkiv for Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
14. mars 2017 Februar 2017 Auke i røyrleggjarkostnader
8. februar 2017 Januar 2017 Auke i røyrleggjarkostnader
17. januar 2017 Desember 2016 Uendra røyrleggjarkostnader
12. desember 2016 November 2016 Liten auke i røyrleggjarkostnader
16. november 2016 Oktober 2016 Uendra røyrleggjarkostnader
19. oktober 2016 September 2016 Uendra røyrleggjarkostnader
15. september 2016 August 2016 Auke i røyrleggjarkostnader
22. august 2016 Juli 2016 Lita auke i røyrleggjarkostnader
15. juli 2016 Juni 2016 Stabile røyrleggjarkostnader
15. juni 2016 Mai 2016 Lita auke i røyrleggjarkostnader
13. mai 2016 April 2016 Lita auke i røyrleggjarkostnader
15. april 2016 Mars 2016 Stabile røyrleggjarkostnader
14. mars 2016 Februar 2016 Liten auke i røyrleggjarkostnader
16. februar 2016 Januar 2016 Høgare røyrleggjarkostnader
18. januar 2016 Desember 2015 Uendra røyrleggjarkostnader
15. desember 2015 November 2015 Liten auke i røyrleggjarkostnader
13. november 2015 Oktober 2015 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
14. oktober 2015 September 2015 Stabile røyrleggjarkostnader
15. september 2015 August 2015 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
19. august 2015 Juli 2015 Liten auke røyrleggjarkostnadene
14. juli 2015 Juni 2015 Uendra røyrleggjarkostnader
17. juni 2015 Mai 2015 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
13. mai 2015 April 2015 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
16. april 2015 Mars 2015 Uendra røyrleggjarkostnader
13. mars 2015 Februar 2015 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
12. februar 2015 Januar 2015 Vekst i røyrleggjarkostnadene
19. januar 2015 Desember 2014 Auke i røyrleggjarkostnadene
22. desember 2014 November 2014 Auke i røyrleggjarkostnadene
12. november 2014 Oktober 2014 Uendra røyrleggjarkostnader
14. oktober 2014 September 2014 Stabile røyrleggjarkostnader
12. september 2014 August 2014 Auke i røyrleggjarkostnadene
19. august 2014 Juli 2014 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
14. juli 2014 Juni 2014 Uendra røyrleggjarkostnader
17. juni 2014 Mai 2014 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
14. mai 2014 April 2014 Liten nedgang i røyrleggjarkostnadene
16. april 2014 Mars 2014 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
13. mars 2014 Februar 2014 Stabile røyrleggjarkostnader
13. februar 2014 Januar 2014 Auke i røyrleggjarkostnadene
6. juli 1999 15. mai 1999 Stabile rørleggerkostnader
5. august 1999 15. juni 1999 Små endringer i rørleggerkostnadene
1. september 1999 15. juli 1999 Ingen endringer i rørleggerkostnadene
4. oktober 1999 15. august 1999 Stabile rørleggerkostnader
2. november 1999 15. september 1999 Økte rørleggerkostnader
1. desember 1999 15. oktober 1999 Små endringer i rørleggerkostnadene
17. desember 1999 15. november 1999 Ingen endringer i rørleggerkostnadene
2. februar 2000 15. desember 1999 Rørleggerkostnadene økte med 1,7 prosent
22. februar 2000 15. januar 2000 Rørleggerkostnadene opp 4,7 prosent
13. mars 2000 15. februar 2000 Materialkostnadene økte med 3,3 prosent
12. april 2000 15. mars 2000 Rørleggerkostnadene opp 1,1 prosent
12. mai 2000 15. april 2000 Stabile rørleggerkostnader
13. juni 2000 15. mai 2000 Ingen endring i rørleggerkostnader
12. juli 2000 15. juni 2000 Rørleggerkostnadene opp 0,3 prosent
14. august 2000 15. juli 2000 Røyrleggjarkostnadene opp 6,2 prosent
12. september 2000 15. august 2000 Ingen endringar i røyrleggjarkostnadene
11. oktober 2000 15. september 2000 Røyrleggjarkostnadene opp 2,9 prosent
13. november 2000 15. oktober 2000 Røyrleggjarkostnadene opp 8,8 prosent
11. desember 2000 15. november 2000 Uendra røyrleggjarkostnader
19. januar 2001 15. desember 2000 Røyrleggjarkostnadene auka med 7,8 prosent
12. februar 2001 15. januar 2001 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
12. mars 2001 15. februar 2001 Røyrleggjarkostnadene opp 2,1 prosent
11. april 2001 15. mars 2001 Røyrleggjarkostnadene opp 0,9 prosent
11. mai 2001 15. april 2001 Ingen endring i røyrleggjarkostnadene
11. juni 2001 15. mai 2001 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
11. juli 2001 15. juni 2001 Røyrleggjarkostnadene opp 0,3 prosent
13. august 2001 15. juli 2001 Røyrleggjarkostnadene opp 7,9 prosent
12. september 2001 15. august 2001 Ingen endringar i røyrleggjarkostnadene
11. oktober 2001 15. september 2001 Røyrleggjarkostnadene opp 1,1 prosent
12. november 2001 15. oktober 2001 Røyrleggjarkostnadene opp 0,3 prosent
12. desember 2001 15. november 2001 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
21. januar 2002 15. desember 2001 Røyrleggjarkostnadene opp 5,9 prosent
12. februar 2002 15. januar 2002 Røyrleggjarkostnadene ned 0,1 prosent
12. mars 2002 15. februar 2002 Røyrleggjarkostnadene opp 0,1 prosent
11. april 2002 15. mars 2002 Røyrleggjarkostnadene opp 1,3 prosent
13. mai 2002 15. april 2002 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
12. juni 2002 15. mai 2002 Røyrleggjarkostnadene opp 0,2 prosent
11. juli 2002 15. juni 2002 Stabile røyrleggjarkostnader
12. august 2002 15. juli 2002 Ingen endringar i røyrleggjarkostnadene
11. september 2002 15. august 2002 Røyrleggjarkostnadene opp 0,5 prosent
11. oktober 2002 15. september 2002 Kostnadene til røyrleggjar opp 1,3 prosent
11. november 2002 15. oktober 2002 Kostnadene til røyrleggjar opp 0,2 prosent
11. desember 2002 15. november 2002 Stabile røyrleggjarkostnader
15. januar 2003 15. desember 2002 Røyrleggjarkostnadene opp 4,7 prosent
12. februar 2003 15. januar 2003 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
12. mars 2003 15. februar 2003 Kostnadene til røyrleggjar opp 0,8 prosent
11. april 2003 15. mars 2003 Kostnadene til røyrleggjar opp 1,4 prosent
12. mai 2003 15. april 2003 Små endringar i kostnadene til røyrleggjar
12. juni 2003 15. mai 2003 Røyrleggjarkostnadene opp 5,4 prosent
11. juli 2003 15. juni 2003 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent
13. august 2003 15. juli 2003 Ingen endringar i røyrleggjarkostnadene
11. september 2003 15. august 2003 Kostnadene til røyrleggjar opp 0,4 prosent
13. oktober 2003 15. september 2003 Kostnadene til røyrleggjar opp 4,6 prosent
12. november 2003 15. oktober 2003 Kostnadene til røyrleggjar opp 5,0 prosent
11. desember 2003 15. november 2003 Ingen endringar i røyrleggjarkostnadene
14. januar 2004 15. desember 2003 Røyrleggjarkostnadene opp 4,9 prosent
12. februar 2004 15. januar 2004 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
12. mars 2004 15. februar 2004 Ingen endringar i røyrleggjarkostnadene
16. april 2004 15. mars 2004 Kostnadene til røyrleggjar opp 2,1 prosent
12. mai 2004 15. april 2004 Røyrleggjarkostnadene opp 0,6 prosent
11. juni 2004 15. mai 2004 Røyrleggjarkostnadene opp 0,4 prosent
12. juli 2004 15. juni 2004 Røyrleggjarkostnadene opp 0,6 prosent
13. august 2004 15. juli 2004 Røyrleggjarkostnadene opp 6,7 prosent
13. september 2004 15. august 2004 Auka kostnader for røyrleggjararbeid
13. oktober 2004 15. september 2004 Røyrleggjarkostnadene opp 6,4 prosent
11. november 2004 15. oktober 2004 Røyrleggjarkostnadene opp 5,9 prosent
13. desember 2004 15. november 2004 Røyrleggjarkostnadene opp 6,0 prosent
14. januar 2005 15. desember 2004 Røyrleggjarkostnadene opp 5,7 prosent
11. februar 2005 15. januar 2005 Røyrleggjarkostnadene opp 5,7 prosent
11. mars 2005 15. februar 2005 Røyrleggjarkostnadene opp 6,0 prosent
12. mai 2005 15. april 2005 Kostnadene til røyrleggjar opp 2 prosent
13. juni 2005 15. mai 2005 Røyrleggjarkostnadene opp 0,2 prosent
13. juli 2005 15. juni 2005 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
15. august 2005 15. juli 2005 Stabile røyrleggjarkostnader
12. september 2005 15. august 2005 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
12. oktober 2005 15. september 2005 Røyrleggjarkostnadene opp 3,3 prosent
14. november 2005 15. oktober 2005 Røyrleggjarkostnadene opp 2,1 prosent
12. desember 2005 15. november 2005 Røyrleggjarkostnadene opp 0,7 prosent
16. januar 2006 15. desember 2005 Røyrleggjarkostnadene opp 2,1 prosent
17. februar 2006 15. januar 2006 Røyrleggjarkostnadene opp 2,0 prosent
13. mars 2006 15. februar 2006 Røyrleggjarkostnadene opp 0,2 prosent
12. april 2006 15. mars 2006 Røyrleggjarkostnadene opp 2,9 prosent
12. mai 2006 15. april 2006 Stabile røyrleggjarkostnader
13. juni 2006 15. mai 2006 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
12. juli 2006 15. juni 2006 Auka kostnader for røyrleggjararbeid
16. august 2006 15. juli 2006 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
13. september 2006 15. august 2006 Auke i røyrleggjarkostnadene i august
12. oktober 2006 15. september 2006 Stabile røyrleggjarkostnader
14. november 2006 15. oktober 2006 Røyrleggjarkostnadene opp 1,5 prosent siste månad
13. desember 2006 15. november 2006 Auka kostnader for røyrleggjararbeid
15. januar 2007 15. desember 2006 Røyrleggjarkostnadene opp 9,2 prosent
13. februar 2007 15. januar 2007 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
13. mars 2007 15. februar 2007 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
18. april 2007 15. mars 2007 Vekst i røyrleggjarkostnadene
14. mai 2007 15. april 2007 Røyrleggjarkostnadene opp 0,1 prosent
13. juni 2007 15. mai 2007 Auka kostnader for røyrleggjararbeid
12. juli 2007 15. juni 2007 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
16. august 2007 15. juli 2007 Stabile røyrleggjarkostnader
13. september 2007 15. august 2007 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
12. oktober 2007 15. september 2007 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
13. november 2007 15. oktober 2007 Svak nedgang i røyrleggjarkostnadene
12. desember 2007 15. november 2007 Lønsauke heva røyrleggjarkostnadene
15. januar 2008 15. desember 2007 Røyrleggjarkostnadene opp 5,2 prosent
13. februar 2008 15. januar 2008 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
13. mars 2008 15. februar 2008 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
16. april 2008 15. mars 2008 Vekst i røyrleggjarkostnadene
14. mai 2008 15. april 2008 Svak nedgang i røyrleggjarkostnadene
20. juni 2008 15. mai 2008 Røyrleggjarkostnadene opp 1 prosent
14. juli 2008 15. juni 2008 Stabile røyrleggjarkostnader
19. august 2008 15. juli 2008 Røyrleggjarkostnadene opp 1 prosent
15. september 2008 15. august 2008 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
14. oktober 2008 15. september 2008 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
13. november 2008 15. oktober 2008 Vekst i røyrleggjarkostnadene
15. desember 2008 15. november 2008 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
15. desember 2008 15. november 2008 Small changes in plumbing costs
16. januar 2009 15. desember 2008 Røyrleggjarkostnadene opp 8,9 prosent
13. februar 2009 15. januar 2009 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
13. mars 2009 15. februar 2009 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
17. april 2009 15. mars 2009 Auka kostnader for røyrleggjararbeid
6. mai 2009 15. mars 2009 Auka kostnader for røyrleggjararbeid
14. mai 2009 15. april 2009 Stabile røyrleggjarkostnader
16. juni 2009 15. mai 2009 Svak auke i røyrleggjarkostnadene
14. juli 2009 15. juni 2009 Nedgang i røyrleggjarkostnader
18. august 2009 15. juli 2009 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
14. september 2009 15. august 2009 Stabile røyrleggjarkostnader
14. oktober 2009 15. september 2009 Røyrleggjarkostnadene opp 4 prosent
12. november 2009 15. oktober 2009 Nedgang i røyrleggjarkostnadene
14. desember 2009 15. november 2009 Increase in plumbing costs
15. januar 2010 15. desember 2009 Røyrleggjarkostnadene opp 2 prosent
12. februar 2010 15. januar 2010 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
12. mars 2010 15. februar 2010 Røyrleggjarkostnadene opp 0,4 prosent
16. april 2010 15. mars 2010 Røyrleggjarkostnadene opp 0,5 prosent
12. mai 2010 15. april 2010 Stabile røyrleggjarkostnader
14. juni 2010 15. mai 2010 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
13. juli 2010 15. juni 2010 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
17. august 2010 15. juli 2010 Stabile røyrleggjarkostnader
14. september 2010 15. august 2010 Røyrleggjarkostnadene opp 0,3 prosent
13. oktober 2010 15. september 2010 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
12. november 2010 15. oktober 2010 Røyrleggjarkostnadene opp 1,3 prosent
14. desember 2010 15. november 2010 Røyrleggjarkostnadene opp 0,5 prosent
14. januar 2011 15. desember 2010 Røyrleggjarkostnadene opp 3,4 prosent
14. februar 2011 15. januar 2011 Stabile røyrleggjarkostnader
14. mars 2011 15. februar 2011 Svak auke i røyrleggjarkostnadene [Rettet 21. mars 2011]
13. april 2011 15. mars 2011 Vekst i røyrleggjarkostnadene
16. mai 2011 15. april 2011 Uendra røyrleggjarkostnader
15. juni 2011 15. mai 2011 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
13. juli 2011 15. juni 2011 Auka kostnader for røyrleggjararbeid
16. august 2011 15. juli 2011 Uendra røyrleggjarkostnader
13. september 2011 15. august 2011 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
12. oktober 2011 15. september 2011 Uendra røyrleggjarkostnader
14. november 2011 15. oktober 2011 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
13. desember 2011 15. november 2011 Auke i røyrleggjarkostnadene
13. januar 2012 15. desember 2011 Auke i røyrleggjarkostnadene
14. februar 2012 15. januar 2012 Auka kostnader for røyrleggjararbeid
14. mars 2012 15. februar 2012 Liten nedgang i røyrleggjarkostnadene
18. april 2012 15. mars 2012 Auke i røyrleggjarkostnadene
14. mai 2012 15. april 2012 Uendra røyrleggjarkostnader
13. juni 2012 15. mai 2012 Stabile røyrleggjarkostnader
12. juli 2012 15. juni 2012 Uendra røyrleggjarkostnader
16. august 2012 15. juli 2012 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
12. september 2012 15. august 2012 Vekst i røyrleggjarkostnadene
12. oktober 2012 15. september 2012 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
14. november 2012 15. oktober 2012 Uendra røyrleggjarkostnader
13. desember 2012 15. november 2012 Auke i røyrleggjarkostnadene
15. januar 2013 15. desember 2012 Uendra røyrleggjarkostnader
20. februar 2013 15. januar 2013 Stabile røyrleggjarkostnader
13. mars 2013 15. februar 2013 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
16. april 2013 15. mars 2013 Stabile røyrleggjarkostnader
16. mai 2013 15. april 2013 Uendra røyrleggjarkostnader
12. juni 2013 15. mai 2013 Liten auke i røyrleggjarkostnadene
11. juli 2013 15. juni 2013 Inga endring i røyrleggjarkostnadene
21. august 2013 15. juli 2013 Uendra røyrleggjarkostnader
12. september 2013 15. august 2013 Auke i røyrleggjarkostnadene
14. oktober 2013 15. september 2013 Uendra røyrleggjarkostnader
12. desember 2013 15. november 2013 Små endringar i røyrleggjarkostnadene
15. januar 2014 15. desember 2013 Uendra røyrleggjarkostnader
13. november 2013 15. oktober 2013 Auka kostnader for røyrleggjararbeid