Metoder og dokumentasjon for natur og miljø

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Plastic account for Norway Artikkel 7. juli

  Plastic has become a major environmental issue in recent years and is a topic of increasing attention. This report aims to create a more complete picture of plastic fluxes in Norway based on available data sources.

2022

 1. Kostnadsanslag og prognoser for valutakurser. Impact case forskning Artikkel 26. september

  Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

2021

 1. Klimaeffekt av poster på statsbudsjettet Artikkel 17. november

  Klimalovens §6 lovfester at budsjettproposisjonen for hvert års statsbudsjett skal redegjøre for klimaeffekten av framlagt budsjett.

 2. Kostnadene ved norsk klimapolitikk Artikkel 22. september

  Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

 3. Statistikk over kommuneplan og faktisk arealbruk i sjøområder Artikkel 20. august

  I dette arbeidet ser vi nærmere på hva som finnes av tilgjengelig plandata for sjøområdet ut til 1 nautisk mil (NM) utenfor grunnlinja, som er plan- og bygningslovens virkeområde. Hensikten er å finne fram til data som kan danne grunnlaget for framtidige analyse- eller statistikkprodukter.

 4. Dokumentasjon av databearbeiding for analyser av brannfaren i norske kystlyngheier Artikkel 19. august

  Dette notatet dokumenterer databearbeidingen som ble gjennomført som grunnlag for analysene i rapporten «Brannfare i norske kystlyngheier» (Halvorsen og Grimsrud, 2021).