Fiske og fangst

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2

72 tonn pukkellaks fanga

Det blei fiska 38 900 pukkellaks på til saman 72 tonn i norske fjordar i den ordinære sesongen i 2021. Det er nær sju gonger meir enn i 2019.

The resource rent in Norwegian aquaculture 1984-2020

Inntekter fra naturressurser er knyttet til begrepet ressursrente eller grunnrente. Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet fiske og fangst.
Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet akvakultur.

faktasider